Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε κάτι γιά τό πῶς …πιάνουμε τήν τύχη ἀπό τά μαλλιά;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε κάτι γιά τό πῶς ...πιάνουμε τήν τύχη ἀπό τά μαλλιά;Σαββατόβραδο σήμερα…
Καὶ τὶ Σαββατόβραδο…
Περιπεπλεγμένον…

Περιπεπλεγμένον διότι ὅλα γύρω μας εἶναι ῥευστά…
Τὰ νέα χειροτερεύουν…
Κι ἐμεῖς; Τί κάνουμε ἐμεῖς; Ἐπιτρέπουμε στά νέα τῶν εἰδήσεων  νά μᾶς ὁδηγήσουν σέ κατάθλιψιν ἤ ἀντιδροῦμε κι ἀντιστεκόμαστε;

Ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ ἀντιδράσουμε εἶναι τὸ νὰ ἐπιτρέψουμε στὴν σκέψι μας καὶ στὸ μυαλό μας νὰ λειτουργοῦν ἀνεπηρέαστα.
Αὐτὸ σημαίνει πὼς ἡ πρόσληψις τῆς κάθε πληροφορίας πρέπει νὰ γίνεται μὲ ψυχραιμία κι ὄχι ὑπὸ τὸ κράτος τοῦ πανικοῦ ἤ τῆς κοπώσεως.
Στὸ πέρας τῆς ἡμέρας μας λοιπὸν νὰ ἀσχολούμεθα μὲ ἄλλα ζητήματα, ποὺ μᾶς ξεκουράζουν…
Μὲ τὴν οἰκογένειά μας, μὲ τοὺς φίλους μας, μὲ τὸ διάβασμα… Τέλος πάντων μὲ αὐτὰ ποὺ μᾶς εὐχαριστοῦν κι ὄχι μὲ αὐτὰ ποὺ μᾶς κάνουν νὰ αἰσθανόμαστε χειρότερα…

Φιλονόη

Ἄλλες προτάσεις:

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Ζῆκο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Φανούρη;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Τσικίτα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Χριστίνα;

Ἀν τί εἰδήσεων νά πᾶμε στήν …Λεστινίτσα;

Ἀν τὶ νὰ δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά τά ποῦμε μέ τόν …Ἀνδρέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά βροῦμε τήν …Λίλα;

Ἀν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά μᾶς …ποῦν τό καφέ;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά ἀπολαύσουμε τήν …Ἀριστέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά θαυμάσουμε μίαν …βασίλισσα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε γιατί …ξαναῆλθαν οἱ Γερμανοί;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί κάνουν κάποιοι μέσα σέ μία …γκαρσονιέρα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί συμβαίνει μέ μίαν δεσποινίδα …39 ἐτῶν;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε τήν …θεία ἀπό τό Σικάγο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα …ἑλληνικό διαζύγιο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα …ἔξυπνο, ἔξυπνο μοῦτρο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά …κάνουμε παρέα μέ ἕναν στρατηγό.

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά βροῦμε …γαμπρό ἀπό τόν Λονδίνο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε τό τί κάνει ἕνα …κορίτσι γιά δύο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά γνωριστοῦμε μέ τόν …κύριο Δελησταύρου;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε κάτι γιά τό …φιλότιμο;

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply