Κρῆτες κατεσκεύασαν τό Στόουνχετζ;

Κρῆτες κατεσκεύασαν τόν Στόουνχεντζ;Τὸ Στόουνχετζ στὴν Αγγλία οἱ Κρῆτες τὸ κατασκεύασαν:

Ὁ Διόδωρος ὁ Σικελιώτης μᾶς περιγράφει ἔνα σφαιρικὸ Ναὸ τοῦ Ἀπόλλωνος, ποὺ εἶχε κατασκευαστεῖ βόρεια..
Οἱ Ἐρευνητὲς τοῦ αἰῶνα μας συσχετίζουν τὴν ἀναφορὰ τοῦ Διοδώρου μὲ τὶς μεγαλιθικὲς περιμετρικὲς πέτρες, τοῦ Στόουνχετζ στὴν Σκωτία.

Στο Στόουνχετζ ὑπάρχουν σύμβολα τῶν Μινωϊτῶν.

Στὶς πέτρες ὑπάρχουν σκαλισμένα ξίφη Μινωικά.
Κρῆτες κατεσκεύασαν τόν Στόουνχεντζ;Βρέθηκαν καὶ δίπλα σκελετοί, ποὺ τὸ DNA εἶναι ἴδιο μὲ τὸ ἑλληνικό.
Τώρα, οἱ ἀπόγονοι τῶν Ἄγγλων θὰ παρατηροῦσαν τὰ ἀστέρια, μέσα ἀπὸ τὸ Στόουνχετζ…
 Αὐτοὶ μὲ ἀρουραίους τρέφονταν καὶ ζοῦσαν σὲ σπηλιές.

Στὴν Αἴγυπτο πάλι τιμοῦσαν τὴν θεὰ Ἀθηνᾷ, ὡς μία ἀπό τὶς μεγαλύτερες θεὲς καὶ τὴν ὀνόμαζαν Ἴσιδα.
Στὸν Τίμαιο τοῦ Πλάτωνα, ἀπὸ 20e-23d:
Ὁ Κριτίας συνέχισε: «Ὑπάρχει στὴν Αἴγυπτο, στὸ Δέλτα, στοῦ ὁποίου τὴν κορυφὴ σκίζεται τὸ ῥεῦμα τοῦ Νείλου, ἔνας νομὸς ποὺ καλεῖται Σαϊτικός.
Ἡ μεγαλύτερη πόλη τοῦ νόμου εἶναι ἡ Σαΐς, ἀπ’ ὅπου καὶ ὁ Ἄμασις καταγόταν, ὁ βασιλιᾶς καί, κατὰ τοὺς ἐντοπίους, ἡ θέα-ἀρχηγὸς τῆς πόλης εἶναι ἡ ὀνομαζομένη Νηΐθ στα αἰγυπτιακὰ καὶ Ἀθηνᾶ στα ἑλληνικά, ὅπως ἐκεῖνοι λένε.
 Ἰσχυρίζονται, λοιπόν, ὅτι εἶναι φίλοι τῶν Ἀθηναίων καὶ κατὰ κάποιον τρόπο συγγενεῖς τους.
 Ἐπάνω μινωικὰ ξίφη στο Στόουνχετζ.

Δαρίβας Παναγιώτης
περιοδικὸ ἀναζήτησις

 

(Visited 44 times, 1 visits today)
Leave a Reply