Ἡ μόνη πραγματικὴ ἀνάγκη εἶναι νὰ ἀρέσω στὸν …ἑαυτόν μου!!!

Ἡ μόνη πραγματικὴ ἀνάγκη εἶναι νὰ ἀρέσω στὸν ...ἑαυτόν μου!!!Πόσες πολλὲς φορὲς τὸ ἔχουμε ἀκούσῃ…
Πόσο σπάνια τὸ ἐφαρμόζουμε…
Πόσο δύσκολο εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς τελικῶς μόνον ὅταν ἐμεῖς αἰσθανόμαστε πλήρεις, ὡς ἄτομα, θὰ μποροῦμε νὰ μοιραστοῦμε μὲ τοὺς γύρω μας χαρά, ἀγάπη, συντροφικότητα…
Ἄνθρωποι ποὺ πασχίζουν νὰ ἐφαρμόσουν τὸ σύνηθες, δῆλα δὴ τὸ νὰ ἕλκουν θαυμασμὸ ἀπὸ τοὺς γύρω τους, δίχως αὐτὸς ὁ θαυμασμὸς ὅμως νὰ καθρεπτίζῃ καὶ τὴν δική τους ἱκανοποίησι, εἶναι ἄνθρωποι κενοί… Ἄδειοι… Περιττοί…
Καὶ εἶναι, δυστυχῶς, οἱ περισσότεροι ἔτσι…
Θά ἐξακολουθήσουμε νά τούς μιμούμαστε ἤ θά κάνουμε τήν διαφορά;

Φιλονόη.

Σημείωσις 1.

Σημαντικὴ λεπτομέρεια: Δὲν συζητᾶμε γιὰ ὡραιοπάθεια ἤ ναρκισσισμό. Ἀστειότητες…
Συζητᾶμε γιὰ ἐναρμόνησιν τῆς πραγματικῆς μας φύσεως μὲ αὐτὸ ποὺ θέλουμε νὰ εἴμαστε.
Καὶ ἡ πραγματική μας Φύσις, ὁ ἐσώτερος ἑαυτός μας, ἡ θεία Φύσις μας ἐαν θέλετε, γνωρίζει καλλίτερα ἀπὸ κάθε κοινωνικὸ μοντέλο, τὸ ποιοὶ πρέπει νὰ εἴμαστε.

Σημείωσις 2

Θὰ «παραφράσω» τὴν διαπίστωσιν μητέρας φίλης μου, πρὸ ἀρκετῶν ἐτῶν, ποὺ ἔλεγε:
«Ἐμεῖς δουλεύαμε γιὰ νὰ περνᾶμε καλά. Ἐσεῖς δουλεύετε γιὰ νὰ αὐξήσετε τὶς ἠλεκτρικές σας συσκευές».
Πόσο δίκαιον εἶχε τότε αὐτὴ ἡ γυναίκα καὶ πόσο κοντὰ στὴν παραπάνω κατάστασιν εἶναι ἡ διαπίστωσίς της…
Τὰ κτήματα, τὰ ἀποκτήματα μᾶς δίδουν εἰκονικὸ κύρος. Ὄχι ἀξία, ὄχι πραγματικὸ κύρος.
Μᾶς κάνουν νὰ φαινόμαστε, στὰ μάτια τῶν ἄλλων, σημαντικοί…
Πρὸς τοῦτο καὶ οἱ τόσες αὐτοκτονίες…
Μόλις φάνηκε πὼς χάνουμε τὰ παιχνιδάκια μας, χάσαμε καὶ τὸν λόγο ὑπάρξεῶς μας…
Εἶναι τυχαῖες λοιπόν οἱ τόσες αὐτοκτονίες; Ἔ;

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply