Κι ἐσύ Γιάννη ποῦ ἤσουν;

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν μοῦ θύμησε ἡ Ἀθηνᾶ μίαν στιχομυθία, απὸ μίαν γνωστή μας ταινία, καὶ πολὺ ἀγαπημένη… τὴν ὁποίαν θὰ σᾶς παρουσιάσω παρακάτω…
Τὴν ἴδιαν στιγμὴ θυμήθηκα μίαν γελοιογραφία (;;;) ποὺ κυκλοφόρησε πρὸ ἀρκετῶν μηνῶν, μὲ θέμα τὴν μετανάστευσιν τῶν παιδιῶν μας.Κι ἐσύ Γιάννη ποῦ ἤσουν;Τότε εἶχα γράψῃ τὸ

Τά παιδιά μας εἶναι;

Φυσικὰ ἐδέχθῃν ἀρκετὲς εἰρωνίες καὶ ἀρνητικὰ σχόλια γιὰ τὸ παραπάνω κείμενον.
Ἀλλά, κατὰ πῶς φαίνεται, πάντα ὑπάρχουν καὶ κάποιοι ποὺ προβληματίζονται ἀπὸ τὰ γραφόμενά μου…

Τότε λοιπὸν ἰσχυρίστηκα πὼς καὶ ἄπατρις καὶ ῥίψασπις εἶναι αὐτὸς ποὺ τσακίζεται νὰ φύγη, ἄρον τὸν ἄρον, πρὸ κειμένου νὰ ἀποφύγῃ τὶς δυσκολίες καὶ τὰ προβλήματα ποὺ ἀνακύπτουν ἀπὸ τὰ νέα, πολὺ ἄσχημα, εἰκονομικὰ δεδομένα τῆς χώρας μας.
Δὲν ἀλλάζω θέσεις σήμερα…
Ἀντιθέτως… Μετὰ τὴν ὑπενθύμισιν τῆς Ἀθηνᾶς ἐπανέρχομαι γιὰ νὰ μᾶς ὑπενθυμίσω πὼς ἐδῶ πρέπει νὰ μείνουμε γιὰ νὰ πλένουμε πιάτα, κι ὄχι κάπου ἀλλοῦ…
Ἐδῶ εἶναι τὸ σπίτι μας, ἡ Πατρίδα μας, ἡ οἰκογένειά μας…
Ὅσοι φεύγουν ἁπλῶς …διαγράφονται. Ἰδίως τώρα…


(Ἡ παραπάνω στιχομυθία εἶναι ἀπὸ τὴν ταινία «ὁ Φανούρης καὶ τὸ σόι του».)

Φιλονόη

 

φωτογραφία

(Visited 23 times, 1 visits today)
Leave a Reply