Ἀντι-εἰδήσεις 21 Δεκεμβρίου 2013.

Ἀντι-εἰδήσεις 21 Δεκεμβρίου 2013.Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Τὸ Ἀντωνάκι δὲν γνώριζε γιὰ τὰ πρόστιμα «φωτιά».
  Δηλώνει τὸ στουρναροΣτουρνάριον.
  Μάλλιστα ἰσχυρίζεται τὸ κουδουνισμένο μας πὼς τώρα, λόγῳ δικῆς του ἐμπνεύσεως καὶ σχεδιασμῶν, οἱ φόροι, τὰ πρόστιμα, τὰ μέτρα εἶναι καλλίτερα…
  Τελικῶς δὲν γνωρίζω ποιὸ ἀπὸ τὰ δύο θὰ πάῃ ἀπὸ τὴν βλακεί του ταχύτερα…
  Τὸ στουρναροΣτουρνάριον ἤ τό μπιμπίκι Ἀδωναΐ;

  Διότι πιὸ ἠλίθιος πεθαίνεις…
  Ἀλλὰ κι ἀπὸ τὴν ἄλλην, πῶς κατάφεραν ἐκεῖ μέσα νά μαζέψουν τόσους πολλούς ἠλιθίους; Δύο στοὺς δύο καὶ ὁδεύουν πρὸς νέα νούμερα ἐπιτυχίας…
 • Ὁ Βύρων Πολύδωρας ξύπνησε.
  Κι ἀπειλεῖ πὼς δὲν θὰ ψηφίσῃ τὸ νομομαγείρεμα τῶν πλειστηριασμῶν.
  Ναί, κάπου κάπου παθαίει ἀναλαμπές… Δὲν ξέρω πῶς, γιατί, τὶ τοῦ φταίνει, ἀλλὰ τὶς παθαίνει…
  Πάντως τώρα ποὺ φαίνεται νὰ ξύπνησε εἶναι πολὺ ἀργά…
  Τόσα δάκρυα πιά… Δὲν μαζεύονται…
  Ἀλλὰ κι αὐτός… Δὲν σώζεται…
  Ἄργησε νὰ πάρῃ τὴν ἀπόφασιν πὼς οἱ παρέες του παρὰ ἦσαν κακές…
 • Τὸ Ἀντωνάκι ἤ κοιμᾶται κι ὀνειρεύεται ἤ πολὺ ἀπελπισμένο εἶναι…
  Πάντως μοιράζει ἐλπίδες πρὸς πάσαν κατεύθυνσιν…
  Τώρα, τώρα δά, μὲ τὴν Πρωτοχρονιά, μᾶς τάζει πὼς πάτησε τὸ κουμπὶ γιὰ νὰ μᾶς βρῇ ἡ ἀνάπτυξις.
  Τί νά πῶ;
  Γιά τόσο στόκους μᾶς ἔχει πιά;
  Ἤ μήπως τόσο …στόκος εἶναι ὁ ἴδιος; 
 • 55.5% φαίνεται νὰ λαμβάνῃ τὸ Κασιδιάριεν γιὰ τὸν Δῆμο Ἀθηναίων.
  Συμφώνως πάντα μὲ διαδικτυακὴ ψηφοφορία τοῦ Ζούγκλα.
  Τὴν βλέπω τὴν δουλειά…
  Ἰσόβια θὰ τοῦ ῥίξουν, πρὸ κειμένου νὰ μὴν φθάσῃ ἔως τὶς εὐροεκλογές… 
 • Τοὺς πλειστηριασμοὺς τοὺς ἐδέχθησαν τὰ κουδουνισμένα. Τώρα «ἀγωνίζονται» γιὰ τὴν μείωσιν τῶν προστίμων.
  Ἔ ῥὲ κλωτσιὲς ποὺ χρειάζεται νὰ σκορπίσουμε…
  Δέν εἴδαμε τά ἀποτελέσματα τῆς …«ἐπαναστάσεῶς» τους;
  Ἔ, καιρὸς νὰ δοῦμε καὶ τὰ ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς νέας τους …«ἐπαναστάσεως»!!!
  Συλλογὴ γραφικῶν καὶ ἠλιθίων κατήντησαν τὰ κομματικὰ μαγαζάκια.
 • Ὁ τΣΥΡΙΖΑ πρῶτος σὲ νέα δημοσκόπισιν.
  Ναὶ λέμε…
  Πρῶτος…
  Θὰ τὸ ζήσουμε κι αὐτό… 
 • Ὁ τΣυΡΙΖΑ κατέθεσε στὴν εἰσαγγελία τὰ εὑρήματά του γιὰ τὰ ὑποβρύχια.
  Ἔ καί, θὰ μοῦ πεῖτε…
  Ἀκόμη τὸ Μπένυ, τὸ Βγαίνυ, τὸ κάθε ὅμοιό τους ἐλεύθερο εἶναι.
  Πότε θά τό στριμώξουν; Ἔ, κοντοζυγώνει…
  Πάντως ἡ θάλασσα δὲν γέρνει… Τὰ ὑποβρύχια γέρνουν… 

τὸ περιβάλλον στὶς …πατοῦσες μας!!!

 • Οἱ Κυκλάδες ὁδεύουν πρὸς τὴν …ἀνάπτυξιν.
  Ναί, ὁ ὅμιλος Καπελούζου ἔλαβε τὴν ἄδεια νὰ τὶς …ἀναπτύξῃ!!!
  Θὰ γεμίσουν τὰ βουνά τους μὲ ἠλεκτρογεννήτριες καὶ τὰ χωράφια τους μὲ σκουπίδια…
  Φτοῦ φτοῦ φτοῦ…
  Τέτοιαν ἀνάπτυξιν περιμέναμε… γιὰ τὸν Καπελοῦζο φυσικά, ὄχι γιὰ τὶς Κυκλάδες καὶ τὸ περιβάλλον!!!

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Νέα ἀπάτη, στὸ ΤΑΥΤΕΚΩ ἀποκαλύπτεται!!!
  Ραμεῖον Ἀσφαλίσεως Ὑπαλλήλων Τραπεζῶν καὶ Ἐπιχειρήσεων Κοινῆς Ὠφελείας.
  Τί ἔκαναν αὐτοί;
  Ὤ, τίποτα σπουδαῖον… Τὰ συνήθη…
  Ψευδεῖς ἰατρικὲς δαπάνες καὶ τὰ παρεμφερῆ τους…
  Τί εἴχαμε, τί χάσαμε;

 • Οἱ Κρῆτες κατέλαβαν ἐχθὲς τὸ Σύνταγμα κι ἔστησαν …πορτοκαλοπόλεμο!!!
  Μὲ ῥακές, πορτοκάλια καὶ μαντινάδες…
  Ὅπως τοὺς πρέπει δῆλα δή…
  Καὶ ἐκεῖ ἀκούστηκε τὸ «νὰ μιλήσουμε πολιτισμένα ἀλλὰ ἐὰν πιάσῃς τὸ ψεκαστήρι, θὰ σὲ ξαπλώσω ἐπαέ…»,
  κατὰ πῶς διάβασα…
  Εἱπώθηκε δὲν εἰπώθηκε, σημασία δὲν ἔχει…
  Αὐτὸ ποὺ μετρᾶ εἶναι ἡ στάσις ζωῆς…
  Πάντως καὶ χημικὰ ἔπεσαν καὶ  ἐπεισόδια ἔγιναν καὶ τραυματίας ὑπῆρξε….
  Πορτοκαλοπόλεμος κανονικός…
  Κι ὅσο γιὰ τὸ ἐὰν οἱ Κρῆτες κρατοῦν, ἤ ὄχι, κάτι ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἔπρεπε νὰ εἶναι…
  Τί νά πῶ; Ἡ ἱστορία θὰ τὸ δείξῃ…
 • Συμπλήρωμα στὸ ξερὸ …σκατ@ τὰ πορτοκάλια τῶν Κρητῶν καὶ τῶν λοιπῶν ἀγροτῶν ποὺ μοιράστηκαν.
  Ἄ, ὅλα κι ὅλα…
  Τὸ σκατ@ παξιμάδι τῶν βο(υ)λευτῶν σκέφθηκαν οἱ ἀγρότες ἐθχὲς κι ἀπεφάσισαν νὰ μοιράσουν τὰ πορτοκάλια τους.
  Οἱ ἀστυνομικοὶ ὅμως δὲν καταλαβαίνουν ἀπὸ ἀστεῖα…
  Τί ἔγινε; Εἴπαμε… Πορτοκαλοπόλεμος… 
 • Τὰ βραβεῖα τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.
  Ἐχθὲς μοιράστηκαν.
  Πάλι Γιάννης κερνᾶ καὶ Γιάννης πίνει.
  Τοὺς δικούς τους ἐβράβευσαν…
 • Ὀκτὼ μεσάζοντες ἀπεκάλυψε ὁ Κάντας.
  Ὁ ὁποῖος ὁδηγήθηκε στὶς φυλακές.
  Ὀκτὼ λοιπὸν μεσάζοντες.
  Κουβέντα γιὰ τὰ …ἀφεντικά…

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Πλήρους κι ἀποκλειστικῆς ἀπασχολήσεως θὰ εἶναι οἱ ἰατροί.
  Νομοσχέδιον πρὸς ψήφησιν κι αὐτό…
  Τί σημαίνει;
  Σημαίνει πὼς ἐὰν θέλῃ κάποιος νὰ εἶναι ἰατρος τοῦ Δημοσίου πρέπει νὰ ξεχάσῃ κάθε ἄλλην δραστηριότητα.
  Πῶς τό εἴπαμε ἐκεῖνο γιά τά ἐξωτερικά ἰατρεῖα; 

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Οἱ πλειστηριασμοὶ ψηφίζονται σήμερα.
  (Μὲ παράτασιν ἑνὸς ἔτους ἀλλὰ χρυσωμένον χάπι παραμένει….!!!)
  Τὸ εἶπε καὶ τὸ ἀπεφάσισε τὸ στουρναροΣτουρνάριον.
  Θὰ μᾶς σώσῃ …ἁρπάζοντας τὰ σπίτια μας.
  Ξέρω, στὸν …λαιμὸ θὰ τοῦ κάτσουν…
  Ἀλλὰ ἔως νὰ τοῦ κάτσουν, ἐκεῖ ποὺ θὰ τοῦ κάτσουν, ἄς ἀναζητοῦμε ἐμεῖς τρόπους ἐπιστροφῆς στὰ πατρογονικά μας… Περισσότερες πιθανότητες ἐπιβιώσεως ἔχουμε…
 • Τὸ στουρναροΣτουρνάριον ἰσχυρίζεται πὼς ἡ νέα φορολογία θὰ μᾶς …σώσῃ!!!
  Καὶ τὸ διαδίδει.
  Ὡς κλασσικὸ κουδουνισμένο διαδίδει πὼς θὰ μᾶς ἐλαφρύνῃ…
  Ναί, ἁρπάζοντας τὰ ἀγροκτήματα, τὰ σπίτια καὶ γενικῶς τὶς περιουσίες μας.
  Πράγματι, ἐλάφρυνσις θεωρεῖται αὐτό… ἀπὸ τὰ περιουσιακά μας …βάρη!!!
 • Ἔως 18% ἤ καὶ 24% τὰ ἀπανωτόκια τῆς ἐφορίας γιὰ καθυστερήσεις ὀφειλῶν.
  Ναί, τὸ ἀπεφάσισαν. Μεγαλύτερος τοκογλύφος ἀπὸ τὸ κράτος πουθενά.
  Ἐὰν φυσικὰ χρωστᾶ τὸ κράτος, τρέχα καὶ γύρευε… Ἄσε ποὺ ἐὰν ἀξιώνῃς νὰ σὲ πληρώσῃ, κινδυνεύεις νὰ σὲ κλείσουν στὴν ψειροῦ…
  Ἀλήθεια, τί καιρό εἴπαμε πώς κάνει στήν Ἀνταρκτική;
 • 200 εὐρόπουλα μόνιμο ἐπίδομα ἀνεργίας.
  Γιὰ τοὺς μακροχρόνια ἀνέργους.
  Νά πῶ πώς σώθηκαν;
  Νὰ μὴν τὸ πῶ καλλίτερα… 
 • Ὅλοι μαζὺ νὰ σώσουμε τὴν ΑΕΚ.
  Οὐσιαστικῶς, ὅλοι μαζὺ νὰ πληρώσουμε τὰ ὅσα δὲν πλήρωσε ὁ Ψωμιάδης.
  Ἔ ῥὲ πλιάτσικο…
  Δὲν ἀγγίζεται τὸ χρῆμα Ψωμιάδου… Μετακυλοῦν τὰ χρέη του στὸ δημόσιον…
  Κι ὅλα αὐτὰ μέσα ἀπὸ τὸ νομοσχέδιον γιὰ τοὺς πλειστηριασμούς…
 • Ἐχθὲς χρηματιστήριον εἴχαμε…
  -2,74%
  Μπρρρρ… μπρρρρρ… καὶ ξανὰ μπρρρρ…
  Ἤ ἄλλως Μπέέέέέέέέέέ….

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!
 • Τὸ ΕΚΠΑ θὰ παρατείνῃ τὰ μαθήματα ἔως τὶς 9 Αὐγούστου.
  Ἐν τάξει… Καλὰ νὰ πάθουν…
  Τά παιδιά τί ἔφταιγαν ὅμως;

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Οἱ ΗΠΑ δὲν θέλουν τὸ Ἰρὰν στὶς συζητήσεις γιὰ τὴν Συρία.
  Καλὰ τὸ πηγαίνουν κι αὐτοί…
  Ἤσκησαν βέτο στὴν παρουσία του…
  Τὰ θέλουν λοιπὸν ΟΛΑ δικά τους…
  Λὲς καὶ δὲν τὸ ξέραμε…
 • Ἡ ἀμερικανικὴ οἰκονομία …ἀπογειώνεται!!!
  Ναί, τὸ μάθαμε…
  Μετὰ ἀπὸ τοὺς περιορισμοὺς ποὺ ἐτέθησαν, ἀπὸ τὶς ἀποκαλύψεις γιὰ προβληματικοὺς πρωτογενεῖς παράγοντες, μέσα σὲ ἐλάχιστα 24ωρα πῆρε τὴν ἄγουσα γιὰ τὴν ἄνοδο!!
  Σέ ποιόν νά τό ποῦμε καί νά τό …πιστέψῃ; 
 • Ἡ κάθαρσις (;;;) στὴν Τουρκία ἐξακολουθεῖ!!!
  Ἔ καλά…
  Μὴν τὸ δένουμε φιόγκο…
  Ἐγὼ βλέπω ἀποσταθεροποίησιν…
  Διότι ἐὰν πράγματι ἤθελαν καθάρσεις κι αὐτοὶ θὰ τὶς ἔκαναν…
  Τώρα ἄλλο συμβαίνει…

 • Ὁ Ὀμπάμ(ι)α(ς) δηλώνει πὼς θέλει τὶς παρακολουθήσεις.
  Δὲν μειώνονται οἱ δράσεις τῆς NSA, ἁπλῶς θὰ …ἐλέγχονται.
  Ἀπὸ ποιόν, δὲν ἔχει σημασία…
  Ἄρα, παραμένουν ὡς ἔχουν τὰ δεδομένα.

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply