Μὲ τὶς προσκολλήσεις δὲν θὰ σωθοῦμε…

Μὲ τὶς προσκολλήσεις δὲν θὰ σωθοῦμε...Διαπιστώνω ἀπὸ ἀρκετοὺς γνωστοὺς καὶ φίλους, πὼς ἀκόμη, γιὰ δικούς τους λόγους, διάφορες προσκολλήσεις σκιάζουν τὶς σκέψεις τους. 
Γιὰ παράδειγμα, πιστεύει ὁ Χὶ πὼς μόνον οἱ δεξιὲς ἀντιλήψεις, καὶ τελικῶς μεθοδεύσεις, δεξιοῦ  ἡγέτου ἤ δεξιοῦ θὰ μᾶς διασώσουν.
Πιστεύει ὁ Ψὶ πὼς μόνον οἱ ἀριστερὲς ἀντιλήψεις, καὶ τελικῶς μεθοδεύσεις, ἀριστεροῦ ἡγέτου ἤ ἀριστεροῦ χώρου θὰ μᾶς σώσουν.
Ἤ πιστεύει ὁ Ὠμέγα πὼς οἱ κεντρῶες ἀντιλήψεις καὶ τελικῶς μεθοδεύσεις, κεντρώου ἡγέτου ἤ χώρου θὰ μᾶς σώσουν…
Κι ἐδῶ διαφωνῶ…
Διαφωνῶ ὁριζοντίως, καθέτως καὶ πλαγίως…

Γιὰ νὰ μᾶς σώσουν οἱ ὅποιες θεωρήσεις, ἀντιλήψεις, μεθοδεύσεις τοῦ ὁποιουδήποτε, πρὸς οἱανδήποτε κατεύθυνσιν, δὲν χρειάζονται στίγματα ἀλλὰ Ἀγάπη κι Ἔρως πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ἀγάπη πρὸς τὸν συνάνθρωπο καὶ μεγάλος αὐτοσεβασμός.
Οὐδεὶς θὰ σώσῃ τὸν ἄλλον, ἐὰν δὲν ἀντιλαμβάνεται τὸν ἑαυτόν του ὡς παιδί, τμῆμα, μέρος μίας συνολικῆς Πατρίδος, ὁμάδος, κοινωνίας, ἀντιλήψεως, θεωρήσεως, στοχεύσεως, προγραμματισμοῦ…
Ἄλλως τὲ δεξιά, ἀριστερά, κέντρο ἐδῶ καὶ πολλὲς δεκαετίες κατάφεραν μόνον νὰ μᾶς σύρουν στὸν εὐτελισμὸ καὶ τῶν κοινωνιῶν μας καὶ τῶν ἀνθρώπων, ὡς ἀτόμων τῆς κοινωνίας μας..
Ἄλλοτε ὡς ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ἀστυνομεύσεως-βλέπε κρατικοὺς καὶ κυβερνητικοὺς φορεῖς- κι ἄλλοτε ὡς καταστροφεῖς τῶν θεσμῶν-βλέπε ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἀπεδόμησαν παιδεία, κοινωνία, οἰκονομία- ἔχουν ἤδη συμμετοχὲς στὴν λάθος ὀπτική.
Πῶς θά μποροῦσαν πρόσωπα προερχόμενα ἀπό τελειωμένους «ἰδεολογικούς» χώρους νά ἀναλάβουν ἄλλους ῥόλους, πιό ἐντίμους καί πιό φιλελληνικούς; Γίνεται κάποιος πού ἔως σήμερα ἐπρόδιδε νά ἀλλάξῃ καί νά στηρίξῃ;

Ἡ Ἀνάγκη μας εἶναι νὰ ἀποποιηθοῦμε «ἰδεολογικὰ ἐνδύματα» καὶ νὰ ἐπικεντωθοῦμε στὴν ἄνευ προκαταλήψεων ἀνεύρεσιν λύσεων.
Θὰ τὸ καταφέρουμε, ἀλλὰ ἀκόμη ἔχουμε δρόμο…
Ἔως τότε θὰ διαβιοῦμε ἐν μέσῳ συγκρούσεων καὶ παραλογίας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 18 times, 1 visits today)
One thought on “Μὲ τὶς προσκολλήσεις δὲν θὰ σωθοῦμε…

Leave a Reply