Ἀλλλαάάάάά …θἄχῃς δωρεάν wi-fi!!! Αὐτό ποῦ τό πᾶς ;

Ἀλλλαάάάάά ...θἄχῃς δωρεάν wi-fi!!! Αὐτό ποῦ τό πᾶς ;Ἔτσι καί πιάνουν τά χέρια σου σέ ἠλεκτρολογικά, ὑδραυλικά, μερεμέτια …καί δέν χρειασθεῖς ἰδιωτικό γιατρό ἤ δικηγόρο …καί ἔχεις καταθέσει τίς πινακῖδες σου, ὁπότε δέν χρειάζεται νά τρέχῃς τό αὐτοκίνητό σου στό συνεργεῖο … ΚΑΛΕΙΣΑΙ σέ ἀπολογία καί κρίνεσαι ΕΝΟΧΟΣ!
Ἐπειδή εἶναι ἀγκαθοχέρης ὁ κάθε πολιτικάντης …καί βλαμμένος …πρέπει νά ἀπολογηθῇς ἐσύ!
Κι ἐπειδή δέν μπορεῖς νά ἀπολογηθῇς … πλήρωσε σάν κερατᾶς!
Ἀλλλαάάάάά … θἄχῃς δωρεάν wi-fi! Αὐτό ποῦ τό πᾶς ;

Ἑλένη

φωτογραφία

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply