Βρὲ μὲ αὐτὰ τὰ «κωλόσπιτα»!!!!

Βρὲ μὲ αὐτὰ τὰ «κωλόσπιτα»!!!!Βρέ αὐτά τά «κωλόσπιτα» !!!!
Ἔχουν πάρει τήν ἀποκλειστικότητα ἐκεῖ στό…
…δημοκρατικό τόξο!!!

Κι ἀπό ὄ,τι φαίνεται … ἐκτός ἀπό τόξο … ξέρουν κι ἀπό καλό σημᾶδι!

Ἑλένη

φωτογραφία

(Visited 27 times, 1 visits today)
Leave a Reply