Σέ πολεμοῦν;

Σέ πολεμοῦν; Ἔ καί;
Πολεμοῦν τὴν ἀλήθεια…
Πολεμοῦν τὴν σκέψιν…
Πολεμοῦν τὸ δίκαιον…
Πολεμοῦν τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου…
Πολεμοῦν τὴν παιδεία…
Πολεμοῦν τὸ αὐτονόητον δικαίωμα στὴν ἐπιβίωσιν….
Ἔ καί;

Τί θά κάνουμε; Θά σηκώσουμε τά χέρια ψηλά;
Θά κρυφτοῦμε πίσω ἀπό τούς φόβους μας;
Θά ἀρνηθοῦμε τήν μάχη;

Μὰ ὅποιος ἠρνήθῃ τὴν μάχη ἤ ἔγινε σκλάβος ἤ ἔγινε …νεκρός.
Ἐάν λοιπόν δέν ἔχω ἐπιλογή, διότι δὲν ἔχω, τότε τί θά κάνω; Θά περιμένω νά μοῦ ἀναγγείλλουν τόν θάνατόν μου;
Χά…

Σέ πολεμοῦν; Μέ πολεμοῦν; Μᾶς πολεμοῦν;
Κι ἐμεῖς τί κάνουμε; Περιμένουμε νά μᾶς ἀνακοινώσουν τήν νίκη τους;
Ἤ…;

Μεγαλυτέρα ἀπόλαυσις ἀπὸ τὴν μάχη δὲν ὑπάρχει…
Δὲν εἶναι ἡ Ἰθάκη ποὺ μετρᾶ, ἀλλὰ τὸ ταξείδι…
Δὲν εἶναι τόσο ἡ νίκη, ἀλλὰ ἡ διαδρομή…

Ναί, μᾶς πολεμοῦν…
Ἔ καί;
Κι ἐμεῖς πολεμοῦμε….
Καὶ πίσω ἀπὸ τὶς σκιές, ποὺ ἁπλώνουν, πίσω ἀπὸ τὴν προπαγάνδα, πίσω ἀπὸ τὰ ψέμματα, περιμένει ἕνας λαμπρὸς Ἥλιος γιὰ νὰ στέψῃ τὴν νίκη…
Ἀλλὰ γιὰ νὰ φθάσῃ κάποιος στὸν Ἥλιο, πρέπει πρῶτα νὰ περάσῃ μέσα ἀπὸ τὶς σκιές, τὰ ψέμματα καὶ τὴν προπαγάνδα…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply