Ὁ σφαιρικὸς ἀστρολάβος.

Ὁ σφαιρικὸς ἀστρολάβος.Ὁ Ἕλληνας ἀστρονόμος Ἵππαρχος ὁ Ῥόδιός (περὶ 190 -. 120 π.Χ.) μᾶς λέει ὅτι ὁ Ἐρατοσθένης (276 -194 π.Χ.) ἤταν ὁ ἐφευρέτης τοῦ σφαιρικοῦ ἀστρολάβου.

Ἡ συσκευὴ ἔχει ἔνα σκελετὸ κατασκευασμένο ἀπὸ μέταλλο, καθὼς καὶ μεταλλικοὺς κύκλους, ποὺ συνδέουν τοὺς πόλους καὶ ἀντιπροσωπεύουν τὸν ἰσημερινό, τοὺς μεσημβρινούς, τὸ γεωγραφικὸ μῆκος καὶ τὸ γεωγραφικὸ πλάτος καὶ ἄλλα ἀστρονομικὰ σημαντικὰ χαρακτηριστικά, ὅπως ἡ ἐκλειπτική. Ὁ Σφαιρικὸς ἀστρολάβος ἤταν πολὺ ἁπλὸς μηχανισμός, μπροστὰ στον Μηχανισμὸ τῶν Ἀντικυθήρων, ποὺ εἶναι ὁ παλαιότερος ὑπολογιστὴ τοῦ κόσμου.
Ὁ Μηχανισμὸς τῶν Ἀντικυθήρων ἔχει τὸ μέγεθος ἐνὸς κουτιοῦ παπουτσιῶν, ἄλλα ἔχει ἀόρατες ἑλληνικὲς ἐπιγραφές, ποὺ ἀποτελοῦνται πάνω ἀπὸ 1 000 χαρακτῆρες.
Ἄκομα δεν ἔχουν ἀποκρυπτογραφηθεῖ τὰ μυστικά του.

Τί πολιτισμό εἶχαν οἱ ἄλλοι λαοί;
Βελανίδια ἔτρωγαν.
Ἄλλη φορὰ ἂν ἔχω χρόνο θὰ γράψω πιὸ ἀναλυτικὰ καὶ ὄσο μπορῶ πιὸ ἁπλᾶ, για τὸν σφαιρικὸ ἀστρολάβο τοῦ Ἐρατοσθένους.
Να δεῖτέ πόσο πολύπλοκος εἶναι.
Τὸν Μηχανισμὸ τῶν Ἀντικυθήρων οὔτε κἄν βέβαια κάνω προσπάθεια να τὸν ἐξηγήσω.
Ἂς εἶναι καλὰ οἱ ἀστρονόμοι καὶ οἱ μαθηματικοί, γιατὶ οἱ ἀρχαιολόγοι θὰ ἔλεγαν ὅτι ἤταν κάτι σὰν φυλακτό, ποὺ ἔφερνε γούρι κο ἔδιωχνε τὸ κακὸ μάτι.
Τὸ ξύλινο ἀεροπλάνο ποὺ εἶναι στο μουσεῖο τοῦ Καιροῦ  εἰπαν ὅτι εἶναι πουλί.

Παναγιώτης Δαρίβας

(Visited 423 times, 1 visits today)
One thought on “Ὁ σφαιρικὸς ἀστρολάβος.

Leave a Reply