Καί μέ ἐκεῖνα τά ὑποβρύχια τί ἀπέγινε;

Καί μέ ἐκεῖνα τά ὑποβρύχια τί ἀπέγινε;Ἄ, νὰ θυμηθῶ κάτι!
Παραγγείλαμε τέσσερα ὑποβρύχια, ἀξίας 2,1 δὶς εὐρῶ, πληρώσαμε τὰ 1,6 δὶς εὐρῶ καὶ ἔχουμε παραλάβει μόνον τὸ ἕνα, τὸν ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ.
Θά τά πάρουμε τά ἄλλα κ. πρωθυπουργέ;

Μιχάλης Πιτσιλίδης

Πάντως ὁ Μιχάλης εἶναι εὐγενής…
Δὲν μπορῶ νὰ πῶ…
Ἐγὼ τὸ «κ»  τὸ ἔχω καταργήσῃ…
Ὅσο γιὰ τὸ Ἀντωνάκιον, ποὺ εἶναι δέκτης τῆς ἐρωτήσεως…
Ἔχει ἄλλα τώρα…
Αὐτὸ τὸ θέμα τῶν ἐξοπλιστικῶν, στὰ ὁποῖα ἐμπλέκονται ἅπαντες, ἀπὸ κορυφῆς ἔως βάσεως, πολὺ τὸν ἀπασχολεῖ…
Πρέπει νὰ κουκουλωθῇ ἄμεσα καὶ νὰ ἀποτραβηχθῇ αὐτός, τὸ κόμμα του, τὸ ἀπόκομμά του, τὰ συνεταιράκια του, τὸ Μπένυ καθὼς κι ὅλα τὰ πρόσωπα ποὺ ἐὰν ἀποκαλυφθῇ ἡ σχέσις τους μὲ τὶς ἁρπακτές, θὰ τραβήξουν μαζύ τους τὸ Ἀντωνάκιον στὰ μαῦρα Τάρταρα…

Εἶναι ἐποχές γιά τά Τάρταρα τώρα;
Τώρα εἰδικῶς πού τό Ἀντωνάκιον ἀποχωρεῖ…
Ἄ πὰ πά…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 31 times, 1 visits today)
One thought on “Καί μέ ἐκεῖνα τά ὑποβρύχια τί ἀπέγινε;

Leave a Reply