Ὁ κόσμος μας… Πόσο μικρός… μὰ καὶ πόσο μεγάλος…

Ὁ κόσμος μας... Πόσο μικρός... μὰ καὶ πόσο μεγάλος...Ἐὰν μπορούσαμε νὰ δοῦμε τὴν Γῆ μας ἀπὸ ψηλά, πολὺ πιθανὸν νὰ μὴν ἀναγνωρίζαμε ὡς προβλήματα αὐτὰ ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν.
Ἐὰν μπορούσαμε νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ πόσο μικροὶ κι ἀσήμαντοι εἴμαστε, ἐμπρὸς στὸ ἀπέραντο σῦμπαν μας, ἴσως νὰ ἀντιμετωπίζαμε τὶς ζωές μας, ἐπὶ τέλους, μὲ ἄλλο μάτι.
Ἐὰν μπορούσαμε νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ πόσο ἐπικίνδυνος εἶναι αὐτὸς ὁ συμπαντικὸς κόσμος, ἴσως νὰ ἀφήναμε κατὰ μέρος πολλὲς ἀπὸ τὶς συμπεριφορές μας, ποὺ μᾶς μετατρέπουν σὲ ἐγωκεντρικὰ ὄντα, καὶ νὰ ἀπολαμβάναμε μόνον αὐτὸ ποὺ ἔχουμε, μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις…

Δὲν κάνουμε ὅμως κάτι ἀπὸ τὰ παραπάνω… Ἀκόμη ὄχι τοὐλάχιστον…
Ἐφ΄  ὅσον λοιπὸν ἀκόμη ἀδυνατοῦμε νὰ συνειδητοποιήσουμε τὶς σχέσεις μας μὲ τὸν μικρόκοσμο καὶ τὸν συμπαντικὸ κόσμο, ἄς ἀρκεστοῦμε σὲ ἕνα ταξείδι, ψηφιακό, μέσα στὸν μακρόκοσμο ἤ ἄλλως συμπαντικὸ κόσμο μας…
Ἴσως καταφέρουμε νὰ συνειδητοποιήσουμε καλλίτερα τὸ πόσο μικροὶ εἴμαστε, ἀλλὰ καὶ τὸ πόσο μεγάλοι θὰ μπορούσαμε νὰ γίνουμε.

Φιλονόη

Υ.Γ. Κι ὅταν ὅλα τά δῇς ἀπό πολύ μακρυά, τότε μήπως ὅλα τυγχάνουν …ἐπίπεδα;

φωτογραφία

(Visited 22 times, 1 visits today)
One thought on “Ὁ κόσμος μας… Πόσο μικρός… μὰ καὶ πόσο μεγάλος…

Leave a Reply