Ὁ νομικὸς ὁρισμὸς τῆς γενοκτονίας.

Ὁ νομικὸς ὁρισμὸς τῆς γενοκτονίας.
Ὁ νομικὸς ὁρισμὸς τῆς γενοκτονίας ὅπως ἰσχύει βάσει τῆς Συνθήκης περὶ Γενοκτονίας τοῦ ΟΗΕ:

“Ἄρθρο II: Γενοκτονία σημαίνει ὁποιαδήποτε ἀπὸ τὶς ἀκόλουθες πράξεις ποὺ διαπράχθησαν μὲ σκοπὸ νὰ καταστρέψουν, μερικῶς ἢ ὁλικῶς, μία κρατική, ἐθνική, φυλετικὴ ἢ θρησκευτικὴ ὁμάδα:

(a) Σκοτώνοντας μέλη τῆς ὁμάδος.
(b) Προκαλῶντας σοβαρὴ σωματικὴ ἢ διανοητικὴ βλάβη στὰ μέλη τῆς ὁμάδος.
(c) Ἐσκεμμένη ἐπιβολὴ ἐπὶ τῆς ὁμάδος συνθηκῶν ζωῆς τέτοιων ποὺ ὑπολογισμένα θὰ ἐπιφέρουν τὴν φυσικὴ της καταστροφὴ μερικῶς ἢ ὁλικῶς.
(d) Ἐπιβολὴ μέτρων μὲ σκοπὸ τὴν ἀποτροπὴ γεννήσεων ἐντὸς τῆς ὁμάδος.
(e) Διὰ βίας μεταφορὰ παιδιῶν τῆς μίας ὁμάδος σὲ ἄλλη.

Ἄρθρο III: Οἱ ἀκόλουθες πράξεις θὰ τιμωροῦνται:

(a) Γενοκτονία.
(b) Συνομωσία γιὰ διάπραξη γενοκτονίας.
(c) Ἄμεση καὶ δημόσια ὑποκίνηση σὲ διάπραξη γενοκτονίας.
(d) Ἀπόπειρα διαπράξεως γενοκτονίας.
(e) Συνεργεία σὲ γενοκτονία.

Πέρσεια Ἑκάτη

εἰκών

(Visited 335 times, 1 visits today)
One thought on “Ὁ νομικὸς ὁρισμὸς τῆς γενοκτονίας.

Leave a Reply