Ἡ αὐτοφραγγέλωσις ὡς ἐθνικὸν σπόρ!

Ἡ αὐτοφραγγέλωσις ὡς ἐθνικὸν σπόρ!Οἱ πλεῖστοι συγκαιρινοί μας «μορφωμένοι» καὶ «πνευματικοὶ ἄνθρωποι», ἀλλὰ καὶ ἡ ἀπέραντος ψιττακοτρεφομένη μᾶζα, ἔχουν μεγαλώσει εἴτε ἐντὸς «δεξιῶν» οἰκογενειῶν μὲ τὸ ἐνοχικὸν σύνδρομον τοῦ «κακοῦ νικητοῦ», κατόπιν ἀτελευτήτων ψυχοπνευματικῶν καταιονισμῶν διὰ βαρέος ὕδατος «Θιάσων», «Μελισσοκόμων», «Μετεωριζομένων» καλοβατικῶν καὶ μὴ πτηνῶν, ἀπύθμενα «καπνισμένα τσουκάλια» καὶ «μεθυσμένους ἥλιους», εἴτε ἐντὸς ἀριστερῶν οἰκογενειῶν μὲ τὸ σύμπλεγμα τοῦ «δίκαιου ἰδεαλιστῆ ἡττημένου» καὶ τοῦ ἡρωικοῦ «θείου Νίκου ποὺ ἔφαγε τὰ νιάτα του στὰ μακρονήσια», ὅταν «προδόθηκαν οἱ ἀγῶνες (γουναράδικα) καὶ τὰ ὁράματα (Β. Κορέα) μιᾶς ὁλάκερης γενιᾶς».
Οἱ πλεῖστοι συγκαιρινοὶ μας «μορφωμένοι» καὶ «πνευματικοὶ ἄνθρωποι», ἔχουν «μορφωθεῖ» ἐντὸς ἰθαγενῶν κακεκτύπων τοῦ μαρξιστικοῦ «πανεπιστήμιου» Πατρὶς Λουμούμπα.
Διὰ νὰ συμφάγωσιν εἰς τὰς λέσχας, διὰ νὰ «βγάλουν γκόμενα», διὰ νὰ ἔχουν τόπον νὰ σταθοῦν εἰς τὰ ἀμφιθέατρα, διὰ νὰ τύχουν τοῦ εὐμενοῦς ὀφθαλμοῦ τοῦ καθηγητοῦ των, ἔπρεπε νὰ «δείχνουν» μαρξισταί, κομμουνισταί, ἀναρχικοί, ἀντιεξουσιασταί.
Ὅλον αὐτὸ τὸ κρανιοεγκεφαλικὸν σφυροκόπημα, ἔχει δημιουργήσει τὰ γνώριμα συμπλεγματικὰ ἀνακλαστικὰ ἑνὸς ἐγγενοῦς πλέον μίσους, τοῦ μέσου κατοίκου τῆς χώρας ὅπου κάποτε ἔζησαν οἱ Ἕλληνες.
Ἑνὸς μίσους ἐκδηλουμένου κατὰ τοῦ μοναδικοῦ ὑπευθύνου ὅλων τῶν κακῶν, κατὰ τὸν πρωτοζωικὸν ἁπλουστευμένον των ἐγκέφαλον, τοῦ Κράτους. Τοῦ κω…κρατους, ὅπως τὸ ἐδιδάχθησαν εἰς τὰς οἰκίας των.
Ὅ,τι σχετίζεται πρὸς τὸ Κράτος, ἀποτελεῖ τὸν διαρκὴ στόχον τῶν ὕβρεων καὶ τῶν λοιδωριῶν των.
Τὸ πρόσφατον περιστατικὸν μὲ τὴν ἀνατροπὴν τοῦ λαθρομεταναστευτικοῦ σκάφους, τὸ ἀπέδειξε περίτρανα, ὅταν πρὸ πάσης ἐρεύνης, ἀνακρίσεως, διοικητικοῦ ἢ ἄλλου ἐλέγχου, σύμπασα σχεδὸν ἡ Σ.Κ.Ε.Π. (Σεπτὴ Κοινότης Εὐαισθήτων Προσώπων), κατηράσθη, ἐβδελύχθη καὶ ἔπτυσε τὸ Λιμενικὸν Σῶμα, τὸν «φασιστολαόν» μας καὶ τὰ συνήθη πλέον πομφολυγολογήματα.
Ἐλάχιστοι ἐξανέστησαν ἐκ τῆς σπουδῆς τῶν κατὰ τοῦ Κράτους συνήθων ἀηδιαστῶν. Καὶ οἱ ἀηδιασταὶ «ἐδάγκωσαν» ἀγρίως ὅσους ΕΤΟΛΜΗΣΑΝ νὰ ἀμφισβητήσουν τὸ ΓΕΓΟΝΟΣ ὅτι τὸ 99% τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, εἶναι ἐπίτιμα μέλη τῆς Κουκλουξκλάν καὶ ἀντεπιστέλλοντα μέλη τῆς Διεθνοῦς Ἀκαδημίας Ἀρείων Καταβυθιστῶν Μεταναστευτικῶν Λέμβων κλπ…
Ἡ χώρα τελεῖ ὑπὸ Κατοχὴν παραφρόνων καὶ μανιοκαταθλιπτικῶν, αὐτοενοχικῶν, οἰστρηλατουμένων ὑπὸ λογῆς πρακτόρων τοῦ Μαντείου τῶν Δελφῶν.
Ὅλοι ὅσοι τὸ ἀντελήφθητε:
Εἰς τὰς τριήρεις! Ἐπειγόντως!
Ἂς μείνουν ὄπισθεν τῶν ξυλίνων τειχῶν τῆς μονομανίας, τῆς ἐθνοκακομοιριᾶς καὶ τῆς αὐτοκαταναλώσεως, οἰ ἐκ γενετῆς θρηνῳδοὶ καὶ οἱ ἐπιγενομένως αὐτοελεεινολόγοι…

Φρεάντλης

φωτογραφία

(Visited 12 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ αὐτοφραγγέλωσις ὡς ἐθνικὸν σπόρ!

Leave a Reply