Εἶναι ἀπαραίτητοι οἱ συμβιβασμοί;

Εἶναι ἀπαραίτητοι οἱ συμβιβασμοί;Πολλοὶ ἄνθρωποι πιστεύουν ὅτι για να τὰ πηγαίνουν καλὰ μέσα στὶς σχέσεις εἶναι ἀναγκαῖο νὰ κάνουν κάποιους συμβιβασμούς.

Ὑπάρχουν μικροὶ συμβιβασμοὶ ἀλλὰ καὶ μεγαλύτεροι. Ὑποφερτοὶ συμβιβασμοί, ποὺ  εἶναι αὐτοὶ τοὺς ὁποίους ἀποδεχόμαστε πλήρως, γιατὶ ὑπάρχει μιὰ γνώση ἐκ τῶν προτέρων καὶ ἔτσι γνωρίζουμε ἀκριβῶς γιατὶ ὑποκύπτουμε.
Ἄλλοι συμβιβασμοὶ εἶναι δυνατοὶ καὶ ἀθόρυβοι.
Εἶναι δυνατοὶ γιατὶ ἐνδεχομένως νοιώθουμε ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ τοὺς ἀποφύγουμε καὶ ἀθόρυβοι γιατὶ δὲν τοὺς συνειδητοποιοῦμε.
Κάθε συμβιβασμός ποὺ κάνουμε εἶναι ἔνα νόμισμα ποὺ προσπαθοῦμε μὲ αὐτὸ νὰ ἐξαγοράσουμε μιὰ μελλοντικὴ εὐτυχία. Συμβιβαζόμαστε ἀπὸ φόβο καὶ ἀπὸ ἄγνοια, ὅταν δὲν γνωρίζουμε ἀκριβῶς τὶς ἀξίες μας ἀλλὰ καὶ τό τὶ ἔχει σημασία γιὰ ἐμᾶς καὶ ἀπὸ τὸ φόβο τῆς ἀποτυχίας ἤ  τῆς ἀπόρριψης ἤ ἀπὸ τὸ φόβο τῆς μοναξιᾶς.

Οἱ συμβιβασμοὶ δημιουργοῦν γκρίζες ζῶνες μέσα στὴ συνειδητότητά μας καὶ ἀργὰ ἤ γρήγορα θὰ ξεσπάσουμε. Μᾶς κάνουν νὰ νοιώθουμε θύματα καὶ συσσωρεύουν θυμὸ ἤ μᾶς ὁδηγοῦν στὴν παραίτηση καὶ στὴν ἀπάθεια.
Ἂν καταλήξουμε νὰ δεχτοῦμε τὸ συμβιβασμό, παρ΄  ὅλο ποὺ μέσα μας ἀντιστεκόμαστε, στὸ τέλος θὰ μισήσουμε ὁλόκληρη τὴν συμφωνία, συμπεριλαμβανομένου καὶ αὐτοῦ ποὺ τὴν δέχτηκε, τοῦ ἑαυτοῦ μας δηλαδή.

Οἱ συμβιβασμοὶ ὑπαγορεύονται ἀπὸ τοὺς φόβους μας ἐνῶ ἡ ἀποδοχὴ εἶναι μιὰ ἐντελῶς διαφορετικὴ στάση, εἶναι μιὰ πνευματικὴ στάση, εἶναι ἡ προθυμία μας νὰ ἀπλώνουμε τὸν ἑαυτό μας καὶ ὄχι νὰ τὸν περιχαρακώνουμε.

Ἀποδοχὴ σημαίνει κατανοώ, καταλαβαίνω δίνω χῶρο στὸν ἄλλον νᾶ ἐκφράσει τὸν ἑαυτό τους  καὶ δὲν μαζεύω κουπόνια θυμοῦ, ποὺ θὰ τὰ ἐξαργυρώσω μὲ τὴν πρώτη εὐκαιρία.

Οἱ σχέσεις εἶναι παράθυρά ποὺ μέσα ἀπὸ ἐκεῖ μποροῦμε νὰ κοιτάξουμε ἔξω στὸν κόσμο ἀλλὰ καὶ μέσα στὸν ἑαυτό μας καὶ ὅταν ἔχουμε μιὰ ἄκαμπτη στάση τότε βλέπουμε πολὺ λιγότερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ δοῦμε καὶ νὰ νοιώσουμε.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 28 times, 1 visits today)
One thought on “Εἶναι ἀπαραίτητοι οἱ συμβιβασμοί;

Leave a Reply