Πᾶρε τὸ φῶς τῆς κάθε ἡμέρας καὶ κᾶνε το χαρά!

Μπορεῖς νὰ βλέπεις, νᾶ ἀκοῦς, νὰ γεύεσαι, νὰ ἀγγίζεις, νὰ μυρίζεις, νὰ αἰσθάνεσαι, νὰ μιλᾶς, νὰ γελᾷς, νὰ ἀπολαμβάνεις, νὰ περπατᾷς, νὰ παίζεις, νὰ ἀγαπᾷς, νὰ δημιουργεῖς νὰ ἐνθουσιάζεσαι…Πᾶρε τὸ φῶς τῆς κάθε ἡμέρας καὶ κᾶνε το χαρά!

Ἔχεις τὸ χάρισμα νὰ σκέπτεσαι καὶ νὰ φτιάχνεις εἰκόνες χρωματιστές…

Μπορεῖς νὰ πραγματοποιεῖς τὰ ὄνειρά σου…

Ἔχεις ταλέντα καὶ δυνατότητες…

Ἔχεις τὸ δῶρο τῆς ἐπιλογῆς…

Ἔχεις τὸ χάρισμα νὰ μαθαίνεις καὶ νὰ ἐξελίσσεσαι…

Ἔχεις τὸ χάρισμα νὰ δημιουργεῖς…

Μέσα σου ὑπάρχουν κρυμμένοι θησαυροὶ καὶ δεξιότητες ποὺ περιμένουν νὰ τὶς ἀνακαλύψεις…

Ἔχεις τὴν ἱκανότητα νὰ ξεδιαλέγεις ἀπὸ τὸ χθὲς αὐτά ποὺ σοῦ ταιριάζουν γιὰ τὸ σήμερα.

Ἔχεις πολλὰ κομμάτια, ποὺ κάποια ἀπὸ αὐτὰ τὰ γνωρίζεις καλά, κάποια ἄλλα εἶναι ἀκόμη ἄγνωστα σὲ ἐσένα.

 

Μπορεῖ νὰ ἀκοῦς πολλά, νὰ δοκιμάζεις τὰ πάντα ἀλλὰ νὰ κρατᾶς μόνον αὐτὰ ποῦ σοῦ ταιριάζουν.

Στεῖλε στὸν ἑαυτὸ σοῦ μηνύματα ἐκτιμήσεως. Νὰ θυμᾶσαι ὅτι σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο δὲν ὑπάρχει κανεὶς σὰν ἐσένα.

Κοίταξε τὸν ἑαυτό σου μὲ ἀγάπη. Νοιῶσε ἐπίγνωση τοῦ θαύματος ποὺ εἶσαι.

Ἀνοιξε τὸ ἑαυτό σοῦ γιὰ νὰ δεχθεῖ ἕνα καινούριο μέλλον, ποὺ μπορεῖ νὰ σοῦ φέρει πολλὰ καὶ ἐξαιρετικὰ δῶρα,

Πᾶρε τὸ φῶς τῆς κάθε ἡμέρας καὶ κᾶνε το ἐνθουσιασμό, πίστη, χαρὰ καί εὐγνωμοσύνη…

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply