Ὁ Ὀλυμπιακός κύκλος πού δέν ἄνοιξε σημαίνει κάτι ἤ ὄχι;

ΓΚΑΦΑ Ὁ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΟΙΞΕ….Η ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ;

Ἀκούσατε ὀτι κατὰ τὴν διάρκεια τῆς τελετῆς, τὸ ὀπτικὸ ἐφὲ μὲ τοὺς πέντε ὀλυμπιακοὺς κύκλους στὴν ὀροφὴ τοῦ σταδίου, δὲν ὁλοκληρώθη. Κάτι πῆγε στραβὰ καὶ ἡ ἀπὸ τὶς πέντε νιφάδες χιονιοῦ ποὺ ἐνεφανίσθησαν καὶ μετεμορφώθησαν στοὺς ὀλυμπιακοὺς κύκλους, δὲν κατάφερε νὰ ἀνοίξῃ τελικῶς. Ξέρατε ὅμως ποιάν ἤπειρο συμβολίζει ὁ τελευταῖος κύκλος, ὁ κόκκινος πού δὲν ἄνοιξε;

Ὡς γνωστὸν ἡ Ὀλυμπιακὴ Σημαία ἀποτελεῖται ἀπὸ πέντε ἡνωμένους κύκλους ποὺ  συμβολίζουν τὶς πέντε κατοικημένες ἠπείρους.

Μπλὲ κύκλος —συμβολίζει τὴν Εὐρώπη
Κίτρινος κύκλος—συμβολίζει τὴν Ἀσία
Μαῦρος Κύκλος—συμβολίζει τὴν Ἀφρική
Πράσινος κύκλος—συμβολίζει τὴν Ὠκεανία
Κόκκινος κύκλος—συμβολίζει τὴν ΑΜΕΡΙΚΗ!

Ἔ, ἄντε μετὰ νὰ μὴ σκεφθῇς καὶ πάλι «συνωμοσίες» καὶ «κρατικὸ δάκτυλο» ἢ ἀκόμη καὶ δάκτυλο τοῦ ἰδίου τοῦ …Ποῦτιν!!!

Στέφανος Θεοφανάκης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *