Στὰ Ἑλληνικὰ Βόστρα τῆς Συρίας.

Στὰ Ἑλληνικὰ Βόστρα τῆς Συρίας.Στὰ Βόστρα τῆς Συρίας, τὴν γνωστή, μεγάλη καὶ πεφημισμένη Ἑλληνικωτάτη πόλιν, στὸ μεγαλοπρεπὲς θέατροςν ποὺ πρέπει νὰ εἶναι μεταξὺ τῶν δύο-τριῶν πιὸ καλοδιατηρημένων Ὅλου τοῦ Ἑλληνικοῦ κόσμου·  ὅταν τὸ ἐπισκεφθήκαμε (φωτογραφία) ἦτο γεμάτο ἀπὸ μυριάδες παιδιὰ σχολείων, ποὺ τὰ εἶχαν πάει ἐκεῖ γιὰ νὰ τὸ δοῦν!

«Καλά, τί τούς δείχνουν ἐδῶ;» Διερωτήθηκα καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς συνεκδρομεῖς μου ἀπήντησε:
«Ὅ,τι δείχνουμε κι ἐμεῖς στὰ σχολεῖα ποὺ ἐπισκέπτονται τὴν Ἀκρόπολη»!!!

Εὔστοχος ἀπάντησις!!!

Παναγιώτης Μαρίνης

Υ.Γ.  Σὲ μία ἀπὸ τὶς συχνὲς ἐπισκέψεις μου στὴν ἀγορὰ τῶν Ἀθηνῶν (ὅπως ξέρετε ἔχω γράψει δι΄  αὐτήν) πέρασα δίπλα ἀπὸ ἕνα σχολεῖο, Δημοτικὸ σχολεῖο, κι ἄκουσα τὸ ἐξῇς: (Ἑλληνόπουλα, κατὰ πῶς φαίνονταν ὅλα) κυττάζοντας τὸ Θησεῖον: «τὸ ἔκτισαν οἱ πρόγονοί μας!» Ἡ κυρία (νεαρὰ ἦτο) τὴν κύτταξε μὲ ὕφος περιπαικτικό-βιτριολικὸ καὶ εἶπε: «Ἔ, ὄχι καὶ πρόγονοί σου»!!!

(Visited 250 times, 1 visits today)
Leave a Reply