Ποιά φωνή;

Ποιά φωνή;Μέσα στον καθένα ὑπάρχει μιὰ φωνή, ἡ φωνὴ τοῦ πνεύματός του.
 Αὐτὴ ἡ φωνὴ δὲν ἐκφράζεται λεκτικὰ ἀλλὰ ἔρχεται σὰν μιὰ ἐπιγνώση, σὰν ἔνα φῶς καὶ μᾶς κάνει νὰ βλέπουμε τὰ πράγματα μὲ διαφορετικὸ τρόπο.
 Τὶς περισσότερες φορὲς ὅμως δὲν ἀκοῦμε αὐτὴ τὴν φωνή, ποὺ μᾶς κάνει εὐτυχισμένους καὶ φιλόστοργους καὶ ὁδηγούμαστε σὲ καταστάσεις δυστυχίας καὶ ἐλλείψεως ἀγάπης, ἐπειδὴ ἀκολουθοῦμε τὴν λάθος φωνή, ποὺ μᾶς κρατᾶ «ἐγκλωβισμένους»…

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply