Γέλα!!!

Στὴν χαρὰ καὶ στὴν λύπη!
Στὴν τύχη καὶ στὴν ἀτυχία…
Στὰ καλὰ καὶ στὰ ἄσχημα…
Γέλα…
Γέλα πολύ… Ἡ ζωὴ εἶναι παιχνίδι καὶ τὴν ἀντιλαμβάνονται μόνον αὐτοὶ ποὺ …παίζουν σωστά!!!

Γέλα… Στὴν ἧττα καὶ στὴν νίκη…
Στὸν πόνο καὶ στὸ γλέντι…
Γέλα διαρκῶς…
Μόνον αὐτὸ θὰ μείνῃ στὸ τέλος…
…Τὸ χαμόγελο!
Γιὰ αὐτὸ γέλα πάντα μὲ τὴν καρδιά σου!

Φιλονόη

φωτογραφία

Leave a Reply