Ἡ ποντιακὴ διάλεκτος.

Ἡ ποντιακὴ διάλεκτος.Ἡ ποντιακὴ διάλεκτος εἶναι ἡ διάλεκτος ποὺ διετήρησε πιὸ πολὺ ἀπὸ ὅλες τὶς ἄλλες ἑλληνικὲς διαλέκτους τὴν ἀρχαία Ἑλληνικὴ γλῶσσα.

Ἡ ποντιακὴ εἶναι μία ἀπό τὶς λίγες διαλέκτους τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ποὺ σχετίζεται τόσο ἄμεσα μὲ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα.

Ἡ ποντιακὴ διάλεκτος προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀρχαία Ἰωνική, λόγῳ κυρίως τῆς καταγωγῆς τῶν ἀποίκων τοῦ Πόντου ἀπὸ τὴν Ἰωνικὴ Μίλητο.

Παναγιώτης Δαρίβας

(Visited 32 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ ποντιακὴ διάλεκτος.

Leave a Reply