Κβαντικὴ Θεολογία καὶ ἡ πορνεία τῆς Σάρρας

Κβαντικὴ Θεολογία καὶ ἡ πορνεία τῆς Σάρρας

Γράφω ἀναφορικὰ μὲ ἔνθετο μηνιαίου περιοδικοῦ, μὲ τίτλο «Κβαντικὴ Θεολογία».

Ἐδῶ καὶ μερικὲς δεκαετίες ἔχουν μελετηθεῖ διεξοδικὰ οἱ ἀντιφάσεις, οἱ ἐγκληματικὲς ἐπιδιώξεις καὶ ὁ ἀνθελληνικὸς ὀχετὸς τῆς Βίβλου.

Ἡ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων ἀπορρίπτει τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, γεγονὸς ποὺ ἔχει τρομοκρατήσει πολλοὺς ἰθύνοντες, διότι ἡ ἀπόρριψη τῶν θεμελίων τοῦ οἰκοδομήματος (Παλαιὰ Διαθήκη) θὰ συμπαρασύρει καὶ τὸ ὑπόλοιπο οἰκοδόμημα (Καινὴ Διαθήκη καὶ Πατέρες).

Ἔτσι ἔρχονται νὰ προτείνουν μία νέα ἀνάγνωση τῆς Βίβλου, Κβαντική.

Τί τό κβαντικό ὑπάρχει στήν διαταγή τοῦ Γιαχβέ στόν Ἰεζεκιήλ νά φάει περιττώματα; (Ἰεζεκιὴλ Δ΄ 9-15) .

Τί τό κβαντικό  ὑπάρχει στό «θὰ ἐξεγείρω τὰ τέκνα σου Σιὼν, ἐναντίον τῶν τέκνων τῶν Ἑλλήνων»; ( Ζαχαρίας Θ΄ 13) .

Τί τό κβαντικό ὑπάρχει στό: «οὒκ ᾖλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιρα» τοῦ Ἰησοῦ; (Ματθαῖος Ἰ΄ 34) .

Ἦταν κβαντική ἡ προώθηση στήν πορνεία τῆς Σάρρας, ἀπὸ τόν Ἀβραάμ;
Ἡ αἱμομιξία τοῦ Λῶτ ἦταν κβαντική;

Τί τό κβαντικό ὑπάρχει στήν σφαγή τῆς φιλοσόφου Ὑπατίας, στό σφράγισμα τῶν φιλοσοφικῶν σχολῶν, τῶν θεάτρων, τῶν ἀγώνων, στήν καταστροφή τῶν ἀγαλμάτων, τῶν ναῶν, τῶν βιβλίων τῶν Ἑλλήνων;

Εἶναι κβαντικοί  οἱ ἀναθεματισμοὶ ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων, μέσα στήν ἐκκλησία;

Μήπως ἡ ἕδρα τῆς κβαντικής  βρισκόταν στήν Σκυθόπολη;

Πόσο κβαντικά εἶναι τά Πατερικά κείμενα, πού μοιάζουν τόσο πολύ μέ τό ταλμοῦδ;

Στὰ μὲν μιλοῦν οἱ Πατέρες, στὰ δὲ οἰ  ῥαβίνοι καὶ ὅταν δὲν ἀντιγράφουν τοὺς Ἕλληνες σοφούς, παραλυροῦν μὲ ἀοριστίες καὶ ἀσημαντότητες. Μὲ πόσους τρόπους βάλλεται ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὸν Διάβολο…

Σὲ κανένα ἑβραιοχριστιανικὸ κείμενο δὲν γίνεται λόγος γιὰ τὴν σφαιρικότητα τῆς γῆς καὶ διανοεῖται κάποιος νά μιλήσει γιά κβαντική θεολογία;

Μᾶς λένε ὅτι δὲν καταλάβαμε τὰ νοήματα τῆς Βίβλου. Μιὰ χαρὰ τὰ καταλάβαμε.

Πετάξτε τὸν Ἐβραιοχριστιανισμὸ ἔξω ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα.
Δεῖτέ ποῦ μᾶς κατήντησαν ὅλους αὐτοὺς τοὺς αἰῶνες.
Ἐμᾶς ποὺ ἤμασταν Αὐτοκράτορες, μὲ αὐτοκρατορίες αἰώνων ὅπως ἡ Μινωϊκή, ἡ Μυκηναϊκή, ἡ Ἀλεξανδρινή.

Ὁ Ἀλέξανδρος ἐξεστράτευσε μὲ πρότυπο τὸν Ἀχιλλέα.
Τὸν Ὅμηρο μελετοῦσε καὶ πῆγε στα πέρατα τοῦ κόσμου, ὄχι τὸν Ἰώβ, τὸν Λὼτ καὶ τὸν Μαλαχία.

Ἡ Ἑλληνικὴ Ἀναγεννήση, ὅπως καὶ ἡ προηγουμένη, θὰ ἔλθει ὅταν ὁ Ἕλλην θὰ μελετήσει τὰ προγονικά του κείμενα καὶ θὰ ἁπαλλαγεῖ ἀπὸ τὰ Ἐβραιοχριστιανικὰ δεσμὰ ποὺ τὸν πνίγουν.

Τὸ παραπάνω εἶναι ἀνυπόγραφο καὶ τὸ ἔλαβα μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου.
Σὲ γενικὲς γραμμὲς συμφωνῶ ὅμως μὲ τὰ γραφόμενα…
Μία σημείωσις μόνον…
Πολὺ πιθανὸν νὰ μπορούσαμε νὰ θέσουμε ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῆς κβαντικῆς θεωρίας τῆς φυσικῆς ὅλες τὶς μορφὲς τῆς θεολογίας, διότι ἡ κβαντικὴ θεωρία, θεωρητικῶς πάντα, δύναται νὰ ἐξηγήσῃ καὶ τὶς φυσικὲς-λογικὲς κινήσεις ἀλλὰ καὶ τὶς «ἀφύσικες»-παράλογες κινήσεις. Κλασσικὸ παράδειγμα εἶναι τὸ ἠλεκτρόνιον ποὺ «παραβιάζει» βασικοὺς λογικούς-φυσικοὺς κανόνες πρὸ κειμένου ἤ νὰ ἀλλάξῃ στοιβάδα ἤ νὰ ἀποχωρήσῃ ἐκ τοῦ ἀτόμου.

Μὲ αὐτὴν λοιπὸν τὴν ὀπτική, καὶ πάντα γιὰ νὰ διασκεδάσουμε, θὰ μπορούσαμε νὰ ἐξετάσουμε τὴν θεολογία μέσα ἀπὸ …κβαντικὲς ὀπτικές.
Κατὰ τὰ ἄλλα…
Ναί, γελᾶμε, διότι χανόμαστε…
Φθάσαμε τώρα στὸ σημεῖον νὰ θεωροῦμε τὰ …ἀθεώρητα ὡς ἀντικείμενα λογικῆς ἐρεύνης, ἀν τὶ νὰ τὰ διαγράψουμε καὶ νὰ περάσουμε στὴν ἐπομένη ἡμέρα, δίχως τὰ βαρίδια τῆς κάθε προσπαθείας ἐλέγχου τῶν πληθυσμῶν.

Φιλονόη

Υ.Γ. Κοινῶς; Τῆς Σάρρας, τῆς Μάρας καὶ τοῦ κακοῦ συναπαντήματος νὰ λέμε… Διότι περὶ αὐτοῦ πρόκειται!!!

φωτογραφία

(Visited 125 times, 1 visits today)
Leave a Reply