Οἱ δύο ὄχθες τοῦ ποταμοῦ τῆς ζωῆς.

Οἱ δύο ὄχθες τοῦ ποταμοῦ τῆς ζωῆς.Ἡ μεγαλύτερη ἀμφιλογία μας δὲν εἶναι ὅτι μποροῦμε νὰ εἴμαστε καλοὶ καὶ κακοί, φῶς καὶ σκοτάδι, ἀγάπη καὶ μῖσος ἀλλὰ τὸ ὅτι μποροῦμε νὰ εἴμαστε σάρκα καὶ πνεῦμα ταυτόχρονα. Τίποτα μὰ τίποτα δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι πιὸ γοητευτικὸ ἀπὸ αὐτὸ τὸ διφορούμενο.

Οἱ συνεχεῖς μετατοπίσεις μας ἀπὸ τὸ ἕνα ἄκρο στὸ ἄλλο ἐκφράζουν τὶς δύο ὄχθες τοῦ ποταμοῦ τῆς ζωῆς.
Ἡ αὐθεντικότητα ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ πόσο εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ δεχτοῦμε αὐτὴν τὴν διφορουμένη φύση μας.
 Κι ἂν μπορέσουμε πραγματικὰ νὰ ἀποδεχτοῦμε ὄλες αὐτές τὶς ἀντιθέσεις μέσα μας, θὰ εἴμαστε αὐθεντικοὶ καὶ καθὼς ἡ αὐτοπαραδοχή μας θὰ μεγαλώνει, δὲν θὰ μείνει τίποτα γιὰ τὸ ὁποῖο νὰ ντρεπόμαστε, τίποτα τὸ ὁποῖο νὰ θέλουμε νὰ κρύψουμε…
Καὶ τότε ἡ ζωὴ θὰ ἀποκτήσει τὴν λάμψη καὶ τὴν ζεστασιὰ τῆς ἀληθινῆς ἐρωμένης.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply