Ἐὰν ἐμεῖς δὲν εἴμαστε ἤδη ἕτοιμοι…

Ἐὰν ἐμεῖς δὲν εἴμαστε ἤδη ἕτοιμοι...Γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ θέλουμε, χρειαζόμαστε, ἀποζητοῦμε, ΤΙΠΟΤΑ δὲν θὰ ἔλθουν νὰ μᾶς χαρίσουν οἱ ἄλλοι.
Αὐτὰ ποὺ πράγματι χρειαζόμαστε τὰ ἔχουμε μὲ τέτοιον τρόπο δομήσῃ καὶ προστατεύσῃ ἀπὸ ἀλλοιώσεις, μέσα μας, ποὺ θεωρητικῶς θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουν περιχαρακωθῇ ἀπόλυτα καὶ τελικῶς νὰ μὴν βάλλονται ἀπὸ ἐξωτερικὲς πηγὲς κινδύνου.
Ἐὰν λοιπὸν πράγματι συμβαίνῃ κάτι τέτοιο, τότε ἐμεῖς εἴμασε πανέτοιμοι γιὰ νὰ βροῦμε στὴν ζωή μας καὶ νὰ μετατρέψουμε σὲ πραγματικότητά μας ὅλα αὐτὰ ποὺ πιστεύουμε, λαχταροῦμε, ὀνειρευόμαστε.

Ἡ μεγάλη διαφορὰ ὅμως γιὰ νὰ περάσουν ὅλα αὐτὰ ποὺ σκεφτόμεθα σὲ ἐπίπεδον πραγματοποιήσεως εἶναι στὸν βαθμὸ πίστεως καὶ δεσμεύσεως, ποὺ διατηροῦμε ἐμεῖς ἀπέναντί τους.
Γιὰ ὅσα ζητήματα ἡ δέσμευσίς μας παραμένει χαλαρή, …χαλαρὰ θὰ ἐμφανισθοῦν, ἐὰν ἐμφανισθοῦν καὶ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἀναλόγων πράξεων, ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν στόχευσιν.

Καὶ πάντα θὰ πρέπῃ νὰ ἀναγνωρίζουμε στὸν ἑαυτόν μας δικαίωμα κτίσεως καὶ κατακτήσεως τῆς νέας καταστάσεως, στὴν ὁποίαν στοχεύουμε. Ἐὰν ἐμεῖς δὲν θεωροῦμε τοὺς ἑαυτούς μας ἀξίους καὶ ἱκανοὺς νὰ κατέχουν κάτι, γιατί αὐτό τό κάτι νά …«μᾶς προτιμήσῃ»;

Φιλονόη

φωτογραφία

 

(Visited 11 times, 1 visits today)
One thought on “Ἐὰν ἐμεῖς δὲν εἴμαστε ἤδη ἕτοιμοι…

Leave a Reply