Γιατί «ἀφηνόμαστε» ὅταν δέν μᾶς ζητοῦν κάτι;

Γιατί «ἀφηνόμαστε» ὅταν δέν μᾶς ζητοῦν κάτι;Γιατί εἴμαστε πρόθυμοι νά δώσουμε τά πάντα σέ αὐτούς πού δέν μᾶς ζητοῦν κάτι, ἐνῶ δέν θέλουμε νά δώσουμε τό παραμικρό σὲ ἐκείνους πού ἀπαιτοῦν τά πάντα ἀπό ἐμᾶς;

Μήπως τό κάνουμε ἀπό διαστροφή, ἤ ἀπό ἐγωισμό;

Ἡ μήπως εἶναι ἀνακλαστικό κάποιου κρυφοῦ κρύφου μηχανισμοῦ διασώσεως, μέ τόν ὁποῖο μᾶς προμήθευσε ἡ Φύση μας;

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

 

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply