Ποιοί θά μέ διαβάσουν;

Ποιοί θά μέ διαβάσουν;Ἔχει σημασία πόσοι θά διαβάσουν αὐτά πού γράφω;

Εἰλικρινῶς, ἄν καὶ πράγματι μοῦ ἀρέσει νὰ διαβάζουν τὰ κείμενά μου, εἶναι πάρα πολὺ ἀνούσιον νὰ ἀσχολοῦμαι μὲ τὸ πόσοι θὰ τὰ διαβάσουν. Κι αὐτὸ εἶναι ἀπολύτως συνειδητόν. 

Καλοὶ οἱ ἀριθμοὶ ἀλλὰ καλλίτερο ὅλων τὸ ἕνα.. Τὸ γεγονὸς τῆς ἀναγεννήσεως τοῦ Ἕλληνος! 

Σημασία ἔχει νὰ τὰ διαβάσουν, βάσει τῶν πιστεύω μου,  αὐτοὶ ποὺ πρέπει…

Αὐτοὶ ξέρουν…

Οἱ ὑπόλοιποι ὤς κάτι θὰ μὲ χαρακτηρίσουν…

Εἶτε ὥς φασίστρια… Εἶτε ὥς παλαβή… Εἶτε ὥς  ἀριστερή.. Εἶτε ὥς φιλόδοξη.. Εἶτε ὥς ἐκτὸς πραγματικότητος… Εἶτε ὥς ἀναρχική…

Ξέρετε πόσοι χαρακτηρισμοί κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι; 

Οὔουουουου… 

Ἀμέτρητοι… Καὶ τοὺς ἔχω δεκτεῖ ὅλους! Καὶ τελικῶς μοῦ ἀρέσει!

Ποιοί λοιπόν θά μέ διαβάσουν;

Γιατί ἡ γλώσσα μου κάποιες φορές εἶναι πάρα πολύ σκληρή;

Γιατί καί κάποιες ἄλλες ἰδιαιτέρως …ἀκατανόητη;

Ἤ γιατί κάποιες, ἀκόμη περισσότερες, ….«συνθηματική»; 

Μὰ ἀπήντησα ἤδη… 

Αὐτοὶ ποὺ «πρέπει» νὰ μὲ διαβάσουν θὰ τὸ κάνουν…

Οἱ ἄλλοι ὅλοι, θὰ περάσουν, θὰ φτύσουν, θὰ βρίσουν, θὰ ἀπειλήσουν, θὰ θυμώσουν, θὰ εἰρωνευθοῦν, θὰ προσβάλλουν καὶ τελικῶς θὰ εἶναι σὰν νὰ μὴν πέρασαν…

Ἀλήθεια, πόση σημασίαν ἔχει γιά ἕναν στρατό νά μαζέψῃ στούς κόλπους του ἐκατομμύρια ἀνικάνων; Δέν εἶναι σημαντικότερον νά συγκεντρώσῃ μόνον αὐτούς πού ξέρουν νά χειρίζονται τά ὅπλα τοῦ στρατεύματος;

Ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι μήπως εἶναι ἄχθος; Ἔτσι δέν ἦταν κι ὁ στρατός τοῦ Ξέρξου;

Ἀγαπητοί μου φίλοι κι ἀναγνῶστες. 

Σέβομαι πάρα πολὺ τὸν κάθε συνάνθρωπό μου, μὲ τὸν ὁποῖον μπορῶ νὰ κάνω ἀξιοπρεπὴ διάλογο. 

Νὰ ἀνταλάξουμε θέσεις, σκέψεις, γνῶμες, γνώσεις, θεωρίες, ἀκόμη κι ἀπόψεις…

Νὰ καταθέσουμε τὰ ἐπιχειρήματά μας καὶ νὰ μπορέσουμε νὰ μάθουμε κάτι περισσότερο ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον! Ἰδίως μέσα ἀπὸ τὴν διαφωνία. Καὶ πάντα μὲ ἐπιχειρήματα, ὄχι μὲ κραυγές!

Δὲν σέβομαι ὅμως, δὲν ἐκτιμῶ καὶ περιφρονῶ ἀπόλυτα τὶς ἐξῆς κατηγορίες ὄντων:

  • Ὅσους «ἁρπάζουν» ἤ «κλέβουν» γνώσεις πρὸς ἴδιον ὄφελος, προβολή τους καθῶς καὶ κοινωνικὴν ἀνέλιξιν.
  • Ὅσους ἔως σήμερα ἔχουν μὲ κάθε τρόπο καταφέρει, εἶτε ἐνεργῶς, εἶτε παθητικῶς, νὰ ὁδηγήσουν τὴν κοινωνία μας στὴν σημερινὴ ἠθικὴ κατάντια. (Βλέπετε πολιτικούς, δημοσιοκάφρους, κομματόσκυλα πάσῃς μορφῆς…)
  • Ὅσους θέλουν μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο νὰ μᾶς «σώσουν»!

Δυστυχῶς γύρω μας ἐκκολάπτονται δεκάδες νέοι «ἐθνοσωτῆρες», ποὺ φυσικὰ θὰ μᾶς ἔχουν ἀπέναντί τους.. Φιλόδοξοι, μωροί, ἀνίκανοι νὰ διανοηθοῦν τὸ ἁπλούστερον: «αὐτὸς ὁ τόπος ἔχει καὶ τοὺς στρατηγούς του, καὶ τοὺς ἀξιωματικούς του καθῶς καὶ τοὺς στρατιῶτες του! Δὲν χρειάζεται καὶ τοὺς προδότες του»!

Κι ὅπως κάποτε στὸν Μαραθῶνα καὶ στὴν Σαλαμίνα πολέμησε ΜΟΝΟΝ ΤΜΗΜΑ τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ τῶν Ἑλλήνων, ἔτσι καὶ τώρα, μόνον τμῆμα τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ, αὐτῶν ποὺ αἰσθάνονται φυσικὰ κατὰ μίαν ἔννοιαν Ἕλληνες, θὰ πολεμήσῃ ἐκ νέου! (Κι ὄχι αὐτοὶ ποὺ μᾶς τὸ παίζουν ἀκόμη καὶ πατριῶτες, διότι βλέπουν πλέον πὼς ὁ πατριωτισμὸς πουλᾶ τελευταῖα….)

Κι αὐτὸ πολεμᾶ ΜΟΝΟΝ! Τὸ τμῆμα!

Ὅλοι  οἱ ἄλλοι εἶναι ἀλλοῦ γιὰ ἀλλοῦ κι αὐτὸ δὲν ἀλλάζει! Ἀκόμη καὶ μὲ τὴν πτώσιν τῆς Σελήνης ἐπὶ τῆς κεφαλῆς μας!

Ἄρα, ὁ δικός μου λόγος, σύντροφος Πολεμιστῶν, εἶναι ἐδῶ, μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, διότι ἔχει συγκεκριμένον στόχον. Κι αὐτὸς ὁ στόχος εἶναι ὅλοι αὐτοί ποὺ ἔχουν ἀντίστοιχον λόγον, σὲ κάθε γωνιὰ τοῦ πλανήτου. Ποὺ ἔχουν πρὸ πολλοῦ ἀνακαλύψει τὴν Φύσιν τους καὶ τὸν δρόμο τους! Ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως, μὲ ἤ χωρὶς στήριξιν, μὲ ἤ χωρὶς συμμάχους, θὰ βγοῦν στὴν Μάχη τῶν Μαχῶν μόνον γιὰ νὰ νικήσουν!

Υ.Γ.1. Δὲν θὰ ἀλλάξω οὔτε κόμμα ἀπὸ τὰ γραφόμενά μου. Εἰλικρινῶς, σὲ ὅποιον ἀρέσουμε… Γιὰ τοὺς ἄλλους, δὲν θὰ μπορέσουμε…

Υ.Γ.2. Εἶναι κάποιοι συναγωνιστὲς ποὺ θέλουν νὰ τὰ ἔχουν καλὰ μὲ ὅλους. Καὶ μὲ τοὺς ἀριστεροὺς καὶ μὲ τοὺς δεξιοὺς καὶ μὲ τοὺς ἀφασίες… Δικό τους θέμα! Χρειάζονται μᾶλλον ἀκόμη δρόμο πρὸ κειμένου νὰ συνειδητοποιήσουν πὼς ἐδῶ πᾶμε νὰ φτιάξουμε Ἑλλάδα κι ὄχι φασουλάδα!

Υ.Γ.3. Ὅποιος θέτει τὴν Ἑλλάδα ὑπὲρ ἄνω ὅλων, ὅποιος θέτει τὴν Πατρίδα ὑπὲρ ἄνω κομμάτων, θρησκειῶν, συμφερόντων, αὐτὸς καὶ μόνον εἶναι μαζὺ μὲ τοὺς Ἕλληνες! ὅλοι οἱ ἄλλοι μᾶς δουλεύουν καὶ δὲν τολμᾶμε νὰ τοὺς τὸ ποῦμε….

φωτογραφία

Πρώτη δημοσίευσις 1η Ἰουλίου 2012

(Visited 33 times, 1 visits today)
One thought on “Ποιοί θά μέ διαβάσουν;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ποιοί θά μέ διαβάσουν;

Leave a Reply