Ἀσκούμενοι σὲ πράξεις θαῤῥαλέες γινόμαστε θαῤῥαλέοι.

Ἀσκούμενοι σὲ πράξεις θαῤῥαλέες γινόμαστε θαῤῥαλέοι.Ἀσκούμενοι σὲ πράξεις μετριοπαθεῖς γινόμαστε μετριοπαθεῖς καὶ ἀσκούμενοι σὲ πράξεις θαρραλέες γινόμαστε θαρραλέοι…

Ἀριστοτέλης.

Εἶναι ἡ ὥρα νὰ ξυπνήσουμε πρῶτα μέσα μας, νὰ ἀρχίσουμε νὰ λειτουργοῦμε μὲ τὶς ἀξίες μας καὶ ὄχι μὲ τοὺς φόβους μας, νὰ  νοιαζόμαστε περισσότερο ὁ ἔνας γιὰ τὸν ἄλλο, νὰ δείξουμε μεγαλύτερη προθυμία, νὰ ἀπαγκιστρωθοῦμε ἀπὸ τὸ παλιὸ βόλεμα  καὶ νὰ σηκωθοῦμε ὄρθιοι γι΄ αὐτὰ που πιστεύουμε.

Καὶ τότε θὰ γίνει τὸ σῶμα πιὸ σβέλτο, ὁ νοῦς πιὸ καθαρός, τὸ πνεῦμα πιὸ πρωτότυπο, ἡ καρδιὰ πιὸ αὐθόρμητη, οἱ πράξεις μας πιὸ φυσικὲς καὶ τὰ ὀράματα μας λιγότερο παρεμποδισμένα.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply