Εὔβοια. Τὸ κλειδὶ τῆς Ἑλλάδος.

Εὔβοια. Τὸ κλειδὶ τῆς Ἑλλάδος.Μία ἐξαιρετικὴ ἐκδήλωσις, μὲ θέμα τὴν Εὔβοια, τὴν γλῶσσα μας καὶ τὴν ἱστορία μας, στὴν ὁποίαν ἔλαβαν μέρος σεβαστοὶ καὶ ἐπίμονοι μελετητὲς τῆς γλώσσης καὶ τῆς ἱστορίας μας, ὅπως ὁ Ἀντώνης Ἀντωνάκος καὶ ὁ Γιῶργος Λεκάκης, ἔλαβε χώρα πρὸ ἡμερῶν ἀπὸ τὴν ὁμάδα  Φρυκτωρίες.Εὔβοια. Τὸ κλειδὶ τῆς Ἑλλάδος.2

Σὲ αὐτὴν τὴν ἐκδήλωσιν ἐδιδάχθησαν πολλά…
Μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ ἦταν ἡ σχέσις τοῦ Ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου μὲ τὰ λοιπὰ εὐρωπαϊκά, μέσα ἀπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ Ἀντωνίου Ἀντωνάκου.
Ἀναφορὰ ἔγινε καὶ στὶς σχέσεις ἀναπτύξεως ἐγκεφάλου καὶ ἀλφαβήτου, ἀλλὰ καὶ στὰ ὅσα ἔχουν γράψῃ ξένοι ἐρευνητὲς γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὴν προσφορά της, εἶτε στὴν ἀνάπτυξιν τοῦ πνεύματος, εἶτε στὴν ἀνάπτυξιν τῆς σκέψεως εἶτε στὴν προσφορά της στὶς ἐπιστῆμες καὶ στὸν (πραγματικό) πολιτισμό.

Ὁ Γεὠργος Λεκάκης ἐπίσης μᾶς μιλᾶ γιὰ τὴν Ἀβαντιάδα Εὔβοια καὶ τὴν Κύμη.
Ἀλλὰ ὄχι μόνον…

Μία σοβαρή, γρήγορη, τεκμηριωμένη ἀναφορὰ στὴν ἱστορία τῆς Εὐβοίας εἶναι ἐξαιρετικὴ καὶ μᾶς προσφέρει θαυμάσιες καὶ μοναδικὲς πληροφορίες.

Ἄλλοι ὁμιλητὲς ἦσαν ὁ Ἰωάννης Φριτζαλᾶς, ποὺ ἄνοιξε τὴν παρουσίασιν, μὲ θέμα τὴν «Στρατηγικὴ σημασία τῆς νήσου Εὐβοίας, ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ἔως σήμερα». Ἐπίσης καταπληκτικὴ ἡ παρουσίασίς του, τὴν ὁποίαν πρέπει νὰ προσέξουμε ἰδιαιτέρως, διότι μὲ τὴν ἀναδρομή του ἐπιτυγχάνει νὰ μᾶς παρουσιάσῃ ἐντὸς μερικῶν λεπτῶν τὴν συνέχεια τῆς ἱστορίας μας…

 Ὁ Χρῆστος Δῆμος ἐπίσης προλόγισε τὴν ἐκδήλωσιν καὶ μᾶς μίλησε γιὰ τὸν Ὅμηρο.
Τὸν ἀγαπημένο μας Ὅμηρο ποὺ τόσο πολὺ ἀμφισβητοῦν σήμερα οἱ …ἄσχετοι.
Τρυφερὴ προσέγγισις τοῦ Ὁμηρικοῦ ζητήματος ἀλλὰ καὶ ἀρκετῶν ἱστορικῶν θεμάτων, σὲ σχέσιν πάντα μὲ τὴν σημερινὴ εἰκόνα μας γιὰ αὐτά.
Καὶ μία θλιβερὰ διαπίστωσις…
Ὅλοι μας σκοτώσαμε τὸν Ὅμηρο… ὅλοι μας!!! Ἀληθές…

Στὴν συνέχεια ὁ ἰατρὸς Νικόλαος Μπαραμούτης ἀνεφέρθῃ σὲ μελέτες του γιὰ τὸ βαλσαμόχορτο καὶ τὴν περιοχὴ τῆς Ἀμαρύνθου.
Ἐπίσης διαφωτιστικότατες οἱ πληροφορίες του καὶ ἰδιαιτέρως σημαντικές, ἐὰν μάλλιστα ἀναλογιστοῦμε πὼς οἱ μελέτες του βασίζονται κυρίως σὲ κείμενα Ἑλλήνων κλασσικῶν.

 Τέλος ὁ Ἀλέξανδρος Παύλοβιτς ἀπαγγέλλει  ἀπόσπασμα τοῦ Ὀδυσσέως Ἐλύτη, ἀπὸ τὸ Ἄξιον Ἐστί, μὲ συγκινητικότατον τρόπο….!!!

Ὅλη ἡ ἐκδήλωσις εἶναι ἐξαιρετική!!!
Ἀπολαῦστε τους!!!

Εἶναι πράγματι μοναδικὴ εὐκαιρία νὰ ἀκούσουμε Ἑλληνίδες φωνές ποὺ ἐκφράζουν τόσην ἀγάπη γιὰ αὐτὸν τὸν τόπο καὶ τὴν ἱστορία του!

Φιλονόη

 

(Visited 62 times, 1 visits today)
One thought on “Εὔβοια. Τὸ κλειδὶ τῆς Ἑλλάδος.

Leave a Reply