Χαμόγελο Ἐλευθερίας…

Χαμόγελο Ἐλευθερίας...Ὅταν εἶδα αὐτὸ τὸ χαμόγελο, αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀναθάῤῥησα…
Τίποτα δὲν χάθηκε… Τίποτα!!!
Ὅλος ὁ πλανήτης παλεύει γιὰ λίγες ἀνάσες Ἐλευθερίας, γιὰ τὴν ὥρα…
Καὶ εἶναι ΟΛΟΙ, οἱ ἀγωνιστές, οἱ πραγματικοὶ ἀγωνιστές, στὸ ἴδιο στρατόπεδον…

Κι ὅταν λέω ΟΛΟΙ οἱ πραγματικοὶ ἀγωνιστὲς τὸ ἐννοῶ…
Διότι πραγματικοὶ ἀγωνιστὲς δὲν εἶναι αὐτοὶ ποὺ κάτω ἀπὸ μίαν σημαία κάποιου κόμματος, μίας συνδικαλιστικῆς παρατάξεως, μίας ποδοσφαιρικῆς ὁμάδος ἤ τέλος πάντων κάποιου φανατικοῦ μικρομάγαζου καὶ οἱ ὁποῖοι πασχίζουν νὰ καπελώσουν καὶ νὰ σβήσουν τὸν πόθο γιὰ Ἐλευθερία… Οὔτε εἶναι ὅλοι αὐτοὶ ποὺ μὲ κάποιον τρόπο ἐλέγχονται καὶ καθοδηγοῦνται…
Ὄχι, αὐτοὶ δὲν εἶναι ἀγωνιστὲς τῆς ἐλευθερίας… Αὐτοὶ παραμένουν ἀγωνιστὲς τῶν ὅποιων συμφερόντων τους καὶ στέκουν ἀπέναντι… Παραμένουν οἱ ἐπιστάτες τῶν διεθνῶν τοκογλύφων, ποὺ σήμερα πιστεύουν πὼς ἐξουσιάζουν τὸν πλανήτη…
Καὶ αὐτοὶ εἶναι ἡ χαμένη ὑπόθεσις τῆς ἱστορίας μας…

Βέβαια…
Ἄλλος ἀγωνιστὴς τῆς Ἐλευθερίας παλεύει γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς Πατρίδος του κι ἄλλος γιὰ τὴν ἐξακολούθησιν τῆς ζωῆς στὸν πλανήτη.
Ἄλλος παλεύει γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τοῦ ἑαυτοῦ του κι ἄλλος γιὰ τὴν διάσωσιν τῆς κοινωνίας του…
Ἄλλος ἀγωνίζεται μὲ μαχαίρια κι ἄλλος ξυπόλητος…
Σὲ κάθε περίπτωσιν, ΟΛΟΙ οἱ πραγματικοὶ ἀγωνιστές, εἶτε τὸ συνειδητοποιοῦν εἶτε ὄχι, συνεργοῦν στὸ νὰ ἀπελευθερωθῇ ὁ Ἄνθρωπος ἀπὸ τὰ δεσμά του…
Κι ἐπεὶ δὴ δροῦν μὲ καθαρὴν συνείδησιν τὸ χαμόγελό τους, ἀκόμη κι ὅταν ἐμπρός τους στέκει ἀπειλητικὰ ὁ θάνατος, εἶναι πλατύ, ἀληθές, βαθύ… Σὰν αὐτοῦ τοῦ παλληκαριοῦ…

Κι ὅπως ἔγραφα σὲ ἕναν φίλο, σχολιάζοντας τὴν παραπάνω φωτογραφία, ἐρωτεύθηκα αὐτὸ τὸ χαμόγελο. Ὄχι τὸ πρόσωπο, τὸ χαμόγελο… Εἶναι κάτι ποὺ πηγάζει μέσα ἀπὸ αὐτὸ τὸ παλληκάρι καὶ ποὺ ΟΛΟΙ μας ὀφείλουμε νὰ σεβαστοῦμε, νὰ ἀναγνωρίσουμε καὶ νὰ αἰσθανθοῦμε, ἐὰν θέλουμε νὰ λεγόμαστε Ἐλεύθεροι Ἄνθρωποι. Καὶ θὰ τὸ αἰσθανθοῦμε…
Διότι ὁ Ἔρως, μὲ τὴν Ἑλληνική του, ἀρχική του ὀπτική, εἶναι αὐτὸ ποὺ συνδέει κάθε ζωντανὸ καὶ νεκρὸ αὐτοῦ τοῦ πλανήτου, μετατρέποντάς τον σὲ τμῆμα τοῦ ΟΛΟΥ…
Εἶναι κάθε ὄν ἐλεύθερο ποὺ ὑπῆρξε, ὑπάρχει ἤ θὰ ὑπάρξη…
Εἶναι ὁ κάθε πολεμιστὴς  ποὺ ἀμέλησε νὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὴν δική του ἐπιβίωσιν, πρὸ κειμένου νὰ διασώσῃ καὶ νὰ προφυλάξῃ τὸ γενικότερον καλό.

Κι ἐὰν δὲν γίνουμε ἔτσι… δὲν θὰ περάσουμε στὴν ἐπομένη ἡμέρα….
Διότι ἡ Νίκη εἶναι Μονόδρομος.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 39 times, 1 visits today)
One thought on “Χαμόγελο Ἐλευθερίας…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Χαμογελοῦσε ἐμπρὸς στὸν Θάνατο Ἐλεύθερος | Arxisame.gr

Leave a Reply