Ἐξολόθρευσε τοὺς δράκους ποὺ ζοῦν στὸ …μυαλό σου!

Ἐξολόθρευσε τοὺς δράκους ποὺ ζοῦν στὸ ...μυαλό σου!Ἂν νοιώθῃς φόβο, ἀπογοήτευση ἤ ἀβεβαιότητα, τότε πᾶρε στὸ χέρι σου αὐτὸ τὸ σπαθί, ποὺ εἶναι φτιαγμένο ἀπὸ φῶς καὶ ἀγάπη καὶ ἐξολόθρευσε τοὺς δράκους ποὺ βρίσκονται μέσα στὸ μυαλό σου.

Καὶ να θυμάσαι πὼς ἂν δὲν ὑπάρχουν δράκοι καμμιὰ περιπέτεια δὲν μπορεῖ νὰ ἀξίζῃ…

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply