Καὶ πρόσεχε μὴν πῇς πὼς ἔγινε κάποια σφαγὴ στὴν Σμύρνη…

Καὶ πρόσεχε μὴν πῇς πὼς ἔγινε κάποια σφαγὴ στὴν Σμύρνη...Ὅποιος ἔχει τατουὰζ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο καὶ ῥητά, ὅπως «ἤ τᾶν ἡ ἐπὶ τάς» , σύμφωνα μὲ τὸν Παπαδημούλη, εἶναι ναζί.
Οὔτε που περίμενε ὁ πανίβλαξ νὰ δῇ τὶ καὶ πῶς….
Ἔβγαλε πόρισμα, πὼς οἱ δύο νέοι δολοφονήθηκαν ἐπειδὴ ἤσαν  …«ναζί».

Τώρα ποὺ ἀπεκαλύφθη πὼς τὸ ἔγκλημα ἔγινε για οἰκονομικὲς διαφορές, ἀπεκαλύφθη καὶ κάτι ἄκομα. Ἡ μόνη μειονότητά που διώκεται μὲ λύσσα στὴν Ἑλλάδα, εἶναι οἱ Ἕλληνες, ποὺ  εἶναι ὑπερήφανοι γιὰ τὴν καταγωγή τους.

Τί νά κάνουμε τώρα;
Εἶναι ἔγκλημα στὰ χρόνια τῆς Εὐρωπαϊκῆς πολυπολιτισμικότητος νὰ εἶσαι Ἕλληνας καὶ ὑπερήφανος.
Εἶσαι στόχος τοῦ κάθε ψυχοπαθοῦς, τύπου Παπαδημούλη, Νίκου Δήμου, Ἀφροδίτης Ἀλ σάχλε κλπ κλπ…
Μέχρι καὶ νόμο ἐτοίμασαν γιὰ νὰ γίνῃ ποινικὸ ἀδίκημα ἡ ἐλευθερία τῆς ἐκφράσεως συγκεριμένων ἀνθρώπων.

Μπορεῖ δηλαδὴ ὁ κάθε «διανοούμενος» νὰ ὑβρίζῃ τοὺς Ἕλληνες, ἀλλὰ ἐσὺ μαλακὰ Ἕλληνα, θὰ τὸ βουλώσης καὶ θὰ προσκυνᾶς τὸ Ἰσλάμ, τὴν Τουρκία, τοὺς Ἑβραίους, τὴν πολιτικὴ ὀρθότητα καὶ ὅ,τι ἄλλο σοῦ ἐπιβάλλουν οἱ Βρυξέλλες.

Καὶ πρόσεχε…!!!
Μὴν πῇς πὼς ἔγινε καμμιὰ σφαγὴ στὴν Σμύρνη…
Συνωστισμὸς φίλε μου. Συνωστισμό!!!

Συνεκτικὸς Ἱστός

(Visited 21 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Καὶ πρόσεχε μὴν πῇς πὼς ἔγινε κάποια σφαγὴ στὴν Σμύρνη…

Leave a Reply