Ἡ Εὐτυχία.

Ἡ Εὐτυχία.Ἡ λέξις «εὐτυχία», κατὰ τὸν Δημητράκο, σημαίνει καλὴ τύχη, εὐδαιμονία, εὐημερία, ἐπιτυχία…
Δῆλα δὴ στὴν οὐσία ἡ εὐτυχία εἶναι κάτι ποὺ θὰ μᾶς συμβῆ ΕΑΝ κι ἐφ΄ ὅσον συλλειτουργήσουν οἱ παράγοντες Τύχη, Δαίμων καὶ ΚΥΡΙΩΣ ἱκανότης τοῦ ἀτόμου νὰ …ἀναγνωρίσῃ πὼς ἐκείνην τὴν στιγμὴ ἡ …τύχη κι ὁ Δαίμων τοῦ …χαμογελοῦν.

Ὅταν κυνηγοῦμε τὴν εὐτυχία, εἶναι σὰν νὰ κυνηγοῦμε τὸ …ΛΟΤΤΟ!!!
Διότι εὐτυχία εἶναι ΣΥΜΠΤΩΣΙΣ γεγονότων καὶ προϋποθέσεων καὶ  λειτουργεῖ ἀκριβῶς μὲ τὸν ἴδιον τρόπο ποὺ λειτουργεῖ ἕνα …λαχεῖο!
Ἡ μόνη περίπτωσις γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ γευθοῦμε τὴν εὐτυχία εἶναι μία:

Νὰ ἀφαιθοῦμε καὶ νὰ ἀπολαύσουμε τὴν Ζωή μας, μὲ τὰ καλὰ καὶ τὰ κακά της!!!
Τότε καὶ θὰ τὴν δικαιούμαστε ἀλλὰ καὶ θὰ τὴν ἀπολαμβάνουμε, ὅταν θὰ συμβαίνη.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 77 times, 1 visits today)
Leave a Reply