Αἰσθάνομαι ὄμορφη;

Αἰσθάνομαι ὄμορφη;Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι θεωροῦν ὄμορφους τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ ὄχι τοὺς ἑαυτούς τους.
Ὅμως ὁ κάθε ἄνθρωπος δημιουργήθηκε ἀπὸ τὸ πνεῦμα μὲ σκοπὸ νὰ εἶναι ἀληθινὰ ὄμορφος.

Μποροῦμε νὰ φανερώσουμε στὸν κόσμο τὴν μοναδικὴ ἀκτινοβολία μας μόνον ἀφοῦ ἐμεὶς πρῶτοι ἀναγνωρίσουμε τὴν  ὕπαρξή της.

Σούσουλα Γιῶτα

φωτογραφία

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply