Ὅρκος.

Κατὰ τὸν Δημητράκο ὅρκος σημαίνει βεβαίωσις, ὑπόσχεσις γινομένη δι’ ἐπικλήσεως θεοῦ, θείας δυνάμεως ἤ ἱεροῦ προσώπου.

Τὴν σήμερον ἡμέρα μᾶς ἀπασχολεῖ τὸ ΠΟΥ ὁρκίζονται κάποιοι κι ὄχι τὸ ἐὰν ΤΙΜΟΥΝ τὸν ὅρκον καὶ τὴν δέσμευσίν τους.
Βλέπουμε λοιπὸν κατὰ ὀρδές, κυριολεκτικῶς, κουδουνισμένους πολιτικοὺς νὰ σπεύδουν νὰ ὁρκιστοῦν σὲ Εὐαγγέλια πρὸ κειμένου νὰ μᾶς …καθησυχάσουν. Βλέπουμε ἄλλους ποὺ δὲν ὁρκίζονται γενικῶς…
Κι ἐμεῖς παραμένουμε στὴν …ἐπιφάνεια.
Διότι ἡ οὐσία εἶναι πὼς ὅταν ὑπάρχῃ ὅρκος, τότε αὐτὸς ποὺ τὸν καταπατᾶ ἀντιμετωπίζει μόνον τὸν ΘΑΝΑΤΟΝ ὡς τιμωρία.
Αὐτοὶ ὅλοι, οἱ καραγκιόζηδες, ποὺ …«ὁρκίζονται» γιὰ νὰ τοὺς δοῦμε ἐμεῖς, ὄχι μόνον δὲν ἔχουν προθέσεις δεσμεύσεως ἀπέναντι σὲ κάποιον, γιὰ αὐτούς, κούφιον ὅρκο, ἀλλὰ εἶναι βεβαιωμένον πὼς ἤδη ἔχουν καταπατήσει τὴν ὅποιαν δέσμευσιν, θὰ μποροῦσαν, γιὰ τὰ μάτια τοῦ κόσμου, νὰ ἀναλάβουν.
Ξεπουλημένα τομάρια ποὺ δίδουν παραστάσεις, πρὸ κειμένου νὰ κλωσσᾶμε ἥσυχα ἥσυχα ἐμεῖς τὰ αὐγά μας…

Φιλονόη

Σημείωσις

Ἡ καταπάτησις τοῦ ὅρκου ἐπιφέρει τὸν ἐπίορκον.
Ὁ ἐπίορκος, κανονικὰ ΔΙΧΩΣ δίκη, θεωρεῖται μίασμα καὶ πρέπει νὰ …ἀποχωρῇ, εἶτε μὲ τὸ καλὸ εἶτε μὲ τὸ …ὄχι καὶ τόσο καλό!!!
Ναί, θὰ τὸ δοῦμε κι αὐτό… Ἀργότερα…
Γιὰ τὴν ὥρα καμαρώνουμε ἐπιόρκους, ἐπαγγελματίες τοῦ εἴδους, ποὺ κωλοτουμπιάζονται περιχαρεῖς, πασχίζοντας νὰ πραγματοποιήσουν τὴν καλλιτέρα κωλοτούμπα, γιὰ νὰ μᾶς παραπλανήσουν.

Ἄς ἀσχοληθοῦν λοιπὸν κάποιοι μὲ τὸ ἐὰν ὁ Χὶ ἤ ἡ Ψὶ ὁρκίζονται ἔτσι κι ἀλλοιῶς.
Στὴν οὐσίαν δὲν ὁρκίζονται, διότι δὲν ἔχουν ἦθος καὶ πρόθεσιν νὰ τηρήσουν τὰ ὅσα ὑπόσχονται.
Νὰ τὸ θυμόμαστε!!!

 

(Visited 43 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὅρκος.

  1. ΠΡΟΣ ΦΙΛΟΝΟΗ: Κατὰ τὸν Δημητράκο ὅρκος σημαίνει βεβαίωσις, ὑπόσχεσις γινομένη δι’ ἐπικλήσεως θεοῦ, θείας δυνάμεως ἤ ἱεροῦ προσώπου. = ΝΑΙ, ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΟΡΚΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟ ΤΟΥ ΕΥΡΕΘΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΘΕΜΙΔΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΥΠΗΡΧΕ ΠΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΟΑ) ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΙΘΟΥ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑ ΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΘΥΣΙΑΣΘΕΝΤΟΣ ΖΩΟΥ—-ΟΜΩΣ ΕΚΕΙΝΗ ΗΤΟ Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΙ ΟΧΙ Ο ΥΒΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥΣ, Η ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ Η ΥΒΡΙΖΟΥΣΑ (Χαίρε των Αιθηναίων τας πλοκάς διασπώσα)!! ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΞ ΟΡΙΣΜΟΥ ΙΕΡΟΝ ΚΟΙΝΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ!!

    • Ἐγὼ Παναγιώτη ἀσχολοῦμαι μὲ τὸ τὶ σημαίνουν οἱ λέξεις, γιατὶ τὶς ἐκφέρουμε καὶ τὴν βαρύτητά τους.
      Ναί, συμφωνῶ!!!
      Πράγματι σήμερα «ὁρκίζονται» νὰ ὑπηρετοῦν τὸ κράτος τους, ποὺ ὅμως ΔΕΝ ἔχει σχέσιν μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες!!!

Leave a Reply