Ὁ …«Ποτάμης» στὴν «Ἐγνατία Ὁδό»!!!

Ὁ ...«Ποτάμης» στὴν «Ἐγνατία Ὁδό»!!!
Ὁ «Ποτάμης» ἤθελε νὰ πάῃ στὰ Ἰωάννινα ἀπὸ Ἡγουμενίτσα καὶ μπῆκε στὸ ἀντίθετο ῥεῦμα τῆς Ἐγγνατίας.
Μπῆκε δηλαδὴ ἀπὸ τὴν  …ἔξοδο. (κόντρα μονόδρομο)…!!!!!!!!

Τὸ πῆρε χαμπάρι 500 (τουλάχιστον) μέτρα παραπάνω…
Καί τί νά κάνῃ;

Βάζει ὄπισθεν…. (!!!) γιὰ νὰ βγῇ  καὶ  νὰ μπῇ ἀπὸ τὴν εἴσοδο….
Τὸ ἔκανε τὸ (τραγικό) λάθος ποὺ μπῆκε.. !!!
Συνέχισε μὲ μεγαλύτερη ἀνοησία..
.Φοῦλ ὄπισθεν δηλαδή.
Ἡ Ἐγνατία ὁδὸς ἐντελῶς ἄδεια…
Θὰ μποροῦσε νὰ κάνῃ ἀναστροφὴ πολὺ εὔκολα καὶ νὰ μὴν κινδυνέψῃ καθόλου ὡς τὸ τέλος…
(Μαρτυρία αὐτόπτῃ μάρτυρα)

ΠΙΟ ΒΛΑΚΑΣ ………ΤΑΜΗΛΙΑΖΕΙΣ

Ἕλλην Μαχητής

φωτογραφία

(Visited 25 times, 1 visits today)
One thought on “Ὁ …«Ποτάμης» στὴν «Ἐγνατία Ὁδό»!!!

Leave a Reply