Ἔχουμε τὸ …φθηνότερον σύστημα ὑγείας παγκοσμίως!!!

Ἔχουμε τὸ ...φθηνότερον σύστημα ὑγείας παγκοσμίως!!!Ὡς οἰκονομολογος, μὲ τὴν  σειρά μου, νὰ δόσῳ τὰ θερμά μου συγχαρητήρια στὸ κυβερνητικὸ ἐπιτελεῖο καί, εἰδικότερα, στοὺς ὑπουργοὺς ὑγείας καὶ κοιν. ἀσφαλίσεων γιὰ τὴν ἐλαχιστοποίηση τοῦ κοστους τῆς ὑγείας στὴν Ἑλλάδα.

Σχεδίιασαν ἕνα σύστημα ὑγείας μὲ χαμηλότατο κόστος.
Σὲ πεθαίνει (ἀπὸ ἐγκεφαλικὸ λόγῳ νεύρων ἢ λόγῳ καθυστερήσεως, τρέχοντας ἀπὸ γκισὲ σὲ γκισέ) μὲ σχεδὸν ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ…
ΕΥΓΕ!!!

Ἐμμανουὴλ Ζαμπέτας

φωτογραφία

(Visited 10 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ἔχουμε τὸ …φθηνότερον σύστημα ὑγείας παγκοσμίως!!!

Leave a Reply