Γεννιέται ἐλεύθερος ὁ ἄνθρωπος;

 

Γεννιέται ἐλεύθερος ὁ ἄνθρωπος;Ο άνθρωπος γεννιέται ελεύθερος αλλά ένα από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνει είναι να κάνει αυτό που του λένε οι άλλοι …

Γιώτα Σούσουλα

Μάλλον ἔχει δίκαιον ἡ Γιώτα.
Ἀλλά ὑπό ποίων συνθηκῶν γεννιέται αὐτός ὁ ἄνθρωπος;
Σέ περιβάλλον ἐλευθέρων ἀνθρώπων ἤ σέ περιβάλλον δούλων;
Ἀπὸ ἐκεῖ πρέπει νὰ τὸ ἐρευνήσουμε.
Μετά, ὅταν ἀντιληφθοῦμε τὸ περιβάλλον, ὀφείλουμε νὰ ἀναζητήσουμε τὶς ἀρχές. Τὸ γιατὶ ὑπάρχει.
Καὶ μετά, στὸ τέλος, νὰ ὁρίσουμε τὴν πορεία. Τὸ ποῦ θέλουμε νὰ φθάσουμε.
Οὐσιαστικῶς καλούμαστε νὰ θέσουμε νέα αἴτια. Νέες δομές. Νέες κοινωνίες, οὐδόλως οὐτοπικές. Πραγματικές!!!

Φιλονόη.

(Visited 57 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Γεννιέται ἐλεύθερος ὁ ἄνθρωπος;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γεννιέται ἐλεύθερος ὁ ἄνθρωπος; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply