Ἐὰν θέλῳ

Ἐὰν θέλωΤί νὰ κάμω πιάς;

Μονάχα πιότερον κέρδος προσφέρω εἰς τὸν ἡγεμόνα

καὶ σκέπτομαι πὼς τίποτα δὲν δύναμαι ν’ ἀλλάξῳ.

Ἐὰν θέλῳ νὰ ζήσῳ ἐλεύθερος,

ἔχω δύο ἐπιλογές.

Νὰ τοῦ πάρῳ τὸν πλοῦτον

ἤ νὰ τοῦ πάρῳ τὴν ζωήν.

Καὶ γιὰ τὰ δύο,

πρέπει νὰ πολεμήσῳ…

Δεσποτκης τς Δαμητρς

λλην

3-8-2014

(Visited 19 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ἐὰν θέλῳ

Leave a Reply