Τὰ ἔσοδα (τῶν δημοσίων ταμείων) καταῤῥέουν…

Τὰ ἔσοδα (τῶν δημοσίων ταμείων) καταῤῥέουν...Μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ ψεύδη τῆς κυβερνήσεως, τὰ πιστὰ σκυλάκια τους στὰ τηλε-κατευθυνόμενα ΜΜΕ, ἐξακολουθοῦν να λένε πὼς ἀπὸ τὴν πρώτη δόση τοῦ ΕΝΦΙΑ, εἰσπράχτηκαν 1,2 δισ εὐρῶ.

Λένε ψέμματα.
Τὰ ἔσοδα καταρρέουν καὶ γιὰ αὐτὸ προσπάθησαν νὰ εἰσπράξουν ὅ,τι μποροῦν, μέσῳ τῶν δόσεων, ἔως τὰ ἑπόμενα ἐκκαθαριστικά.
Ὅλη ἡ ἱστορία λοιπόν, δείχνει πὼς αὐτοὶ οἱ κλεφτοκοττάδες, ἤθελαν ἁπλᾶ, μέχρι νὰ ἔλθῃ τὸ ἐπόμενο ἀδιέξοδο σὲ ἕξι μῆνες, νὰ ἁρπάξουν ὅ,τι μποροῦν.
Ἡ τρόικα ἁπλᾶ πιέσε καὶ φυσικὰ πέτυχε νὰ ἐπισπεύσῃ τὴν διαδικασία καὶ νὰ προχωρήσῃ ἡ τελικὴ συγκρούσις.

Αὐτὴ ἡ συγκρούσις, περιλαμβάνει τὸ ῥίσκο ποὺ θὰ ἀναλάβουν οἱ κρατικοὶ ὑπάλληλοι, ὅταν ἀρχίσουν νὰ ἁπαλλοτριώνουν περιουσίες ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι δὲν χρωστοῦσαν ποτὲ καὶ πουθενά.
Εἶναι ἡ κατηγορία αὐτή, ἡ ὁποία μὲ τὸ ἔτσι θέλω, βαφτίστηκε ὡς ὀφειλέτης τοῦ «δημοσίου» καὶ ἀποτελεῖ τὸν μεγαλύτερο κίνδυνο για τοὺς μπολσεβίκους τῆς νέας δημοκρατίας.

Ἔχουν ἔναν «ἀέρα» ἀνέσεως, στὸ νὰ ἀρχίσουν νὰ πυροβολοῦν καὶ δὲν πρέπει νὰ τὸ ὑποτιμήσῃ  αὐτὸ ἡ κυβέρνησις.

Εὐθύμης Μαραμῆς

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply