Μιχελάκης καὶ Καρατζαφέρης τοὺς ξεγύμνωσαν.

Μιχελάκης καὶ Καρατζαφέρης τοὺς ξεγύμνωσαν.Ὁ μὲν Καρατζαφέρης, μὲ τοὺς ..δέκα βο(υ)λευτές του, ποὺ κατάφερε ΜΟΝΟΝ γιὰ κάποια ἀπὸ τὰ ἐξοπλιστικὰ νὰ «τσιμπήσῃ» 1,6 ἐκατομμύρια εὐρόπουλα, ἀποδεικνύει περίτρανα πὼς τὸ πανηγῦρι εἶναι πολὺ μεγαλύτερο καὶ πὼς ἡ τελευταία …πορδὴ τῶν κομματομαγαζακίων, τὸ ΛΑΟΣ, μποροῦσε ἄνετα νὰ θησαυρίζῃ.
Δῆλα δή ὅλοι οἱ ἄλλοι, πού ΔΕΝ ἦταν σέ …πορδές κομματομάγαζα, πόσα ΑΡΠΑΞΑΝ;;;

Ὁ Μιχελάκης ἀπὸ τὴν ἄλλην, χρήσιμος ἀκόμη γιὰ νὰ ψηφίζῃ, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ διατηρῇ τὸ κουδουνόσχημο καὶ κουδουνισμένο ἐτοῦτο παραπληγικὸ ἀπονενόημα ἐν ἰσχύει, ὅπως διαπιστώσαμε ΔΕΝ εἶναι …«ἔνοχος» γιὰ τὰ βολεμένα.
Ἰδιαιτέρως μάλιστα κάτι …«ὑπερπατριῶτες» μᾶς ἐνημέρωσαν ΚΑΙ γιὰ τοὺς λόγους ποὺ ΔΕΝ τὸν παρέπεμψαν:

Ἄδωνις Γεωργιάδης:
«Δεν θὰ ψηφίσω τὴν ἄρση ἀσυλίας τοῦ Γιάννη Μιχελάκη ἐπειδὴ τὸ ἀδίκημα ἀφορᾶ στὴν πολιτική του δράση».

Δηλαδή, μὲ τὴν ἴδια λογική, ὁ Ἄκης Τσοχατζόπουλος πρέπει νὰ βγῇ ἀπὸ τὴν φυλακὴ γιατὶ τὸ ἀδίκημά του ἀφορᾶ στὴν πολιτικκη του δράση, γιὰ τὴν ὁποία φυσικὰ χρηματίστηκε.Τὸ ἰδιο καὶ ὁ Παπαγεωργόπουλος.
Φτου σας ῥέ!

Νίκος Γεωργιόπουλος

«Πατριῶτες» λέμε…
Νὰ μὴν ξεχνᾶμε ὅμως πὼς τὸ τελευταῖο καταφύγιον τῶν ἀπατεώνων εἶναι ὁ πατριωτισμός*.
Ὅλα τὰ κουδουνισμένα λοιπὸν συσπειρώνονται καὶ συστρατεύονται, (ὅπως ἀκριβῶς ἔπραξαν καὶ πρὸ μηνῶν γιὰ νὰ ἀπαλλάξουν τὸν Σταθάκη τοῦ τΣΥΡΙΖΑ, τὸ GAPατο καὶ τὸ Μπένυ τοῦ μΠατΣοΚ, ἀλλὰ καὶ τόσα ἄλλα ξεκατινιασμένα), πρὸ κειμένου νὰ προστατεύσουν τὴν κλίκα τους. Στὴν κλίκα τους ἀνήκει ὅλος αὐτὸς ὁ συρφετὸς ἀπατεώνων. Ὄντα μὲ ἀνθρώπινη λαλιὰ ἀλλὰ μὲ δίχως κἄν τὴν ἀπαραίτητον καὶ χρήσιμον, γιὰ αὐτοὺς (κυρίως), λογική. (Ὄχι τὴν κοινή, τὴν λογική… Τὴν σκέτη λογική… ὅπως αὐτὰ τὴν ἀντιλαμβάνονται!!!)

Ὁ Προκόπης Παυλόπουλος, γιὰ τὸν λόγο ποὺ δεν ψηφίστηκε ἡ ἄρση ἀσυλίας τοῦ Ταπαιρνιδάκη…. ἐεεε τοῦ Μιχελάκη ἤθελα νὰ πῷ:
-«Ἐγὼ δὲν μπορῶ νὰ δεχθῷ, ὡς Βουλευτής, ἀλλὰ καὶ ὡς νομικός, τὸν χαρακτηρισμὸ τοῦ Βουλευτῆ, ὅταν ἀσκῇ κοινοβουλευτικὰ καὶ νομοθετικὰ καθήκοντα, ὡς ὑπαλλήλου. Καὶ γι’ αὐτὸ ψήφισα ἐναντίον τῆς συγκεκριμένης παραπομπής».

ΣΧΟΛΙΟ:
Κύριε Παυλόπουλε, ἐφόσον δεν εἶστε δημόσιοι ὑπάλληλοι πάει νὰ πῇ ὅτι δὲν ἐργάζεστε γιὰ τὸ δημόσιο καὶ τὸ δημόσιο συμφέρον καὶ ἔτσι λέω νὰ σταματήσουμε νὰ σᾶς πληρώνουμε.
Τί λέτε κι ἐσεῖς ;;;;
Νά πάψουμε νά πληρώνουμε καί ὑπουργούς, ὑφυπουργούς, πρωθυπουργούς, εἰσαγγελεῖς καί δικαστές;;;
Καλὴ ἰδέα.
Ἔπειτα, μιὰ ποὺ οἱ Ἕλληνες εἶναι ἴσοι ἐνώπιον τοῦ νόμου, ἀλλὰ ὅλοι ἐσεῖς δὲν εἶστε, πάει νὰ πῇ ὅτι δὲν εἶστε κἄν Ἕλληνες καὶ ἔτσι πράγματι δὲν καταλαβαίνω γιατὶ νὰ σᾶς πληρώνουμε.

Νίκος Γεωργιόπουλος

 

Ὁ Μιχελάκης, ὁ Καρατζαπαίρνης, ὁ Παυλόπουλος, τὸ Μπενοβούβαλον, τὸ GAPατο, ἀκόμη καὶ ὁ Μελᾶς (τοῦ Καμμένου, βάσει ΔΙΚΩΝ τους …ὑπαινιγμῶν) τὰ ΑΡΠΑΖΟΥΝ κανονικότατα, ἀλλὰ ὅταν φθάσουν στὸ διὰ ταὔτα, στὴν ἐξεταστική, γιὰ παράδειγμα, συστρατεύονται καὶ βγάζουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον …λαδάκι μηδενικῆς ὀξύτητος!!! Ἀφρό!!!
Ὅλοι στὸ ἴδιο κόλπο… Κι ὅλοι τους κρατοῦν «χαρτιά» γιὰ νὰ «κάψουν» ὅποιον πασχίσῃ νὰ τοὺς «κάψῃ»!!!

Ἡ ἐσχάτη …«ἀντίστασις» (κατὰ τῆς φυλακῆς) τῶν βο(υ)λευτῶν εἶναι ὁ …ἐκβιασμός!!!

Καὶ φυσικά, ὅλοι αὐτοὶ κόπτονται μόνον γιὰ ἕνα:
Γιὰ τὸ πῶς θὰ μᾶς κρατοῦν ἀπησχολημένους, τρομοκρατημένους, ἐξαντλημένους μὲ ἀποτέλεσμα νὰ βλέπουμε μόνον τὸ …δάκτυλο καὶ ΠΟΤΕ τὸ δάσος.
Ποῦ εἶναι ὁ Μαντέλης; Ὁ Τσουκᾶτος; Ἡ λίστα Λαγκάρτ;;;

Νέα (ἀποτελεσματικότερα) συστήματα καταστολῆς μας!!!

Ὁ Ἄκης λοιπόν, ποὺ λέτε, ΔΕΝ πλήρωσε, μὲ τὴν φυλάκισίν του, γιατὶ ἔγινε τὸ …κακὸ παιδί, ἀλλὰ διότι καὶ δὲν ἐξυπηρετοῦσε πλέον ἀλλὰ καὶ  ἔπρεπε κάποιον νὰ …«δόσουν» πρὸ κειμένου νὰ …ἡρεμήσουμε ἐμεῖς, οἱ χαχόλοι.
Τώρα ποὺ πιάνουμε νὰ ξανά-ἀγριεύουμε, ἑτοιμάζουν τὸν Καρατζαπαίρνη, τὸν Παπακωνσταντίνου καὶ σὲ λίγο τὸ Μπενοβούβαλο.

Ἄς μὴν πολυπροβληματιζόμαστε.
Τὸ ἔχουν στήσει μὲ τέτοιον τρόπο τὸ παιχνίδι τους, ποὺ θὰ πάρη καιρὸ ἀκόμη γιὰ νὰ καταῤῤεύσῃ μὲ πάταγο, πλακώνοντας κι αὐτούς, καὶ τοὺς χρηματοδότες τους, μὰ κυρίως τὰ τσιράκια τους.
Μόνον ποὺ ἔως τότε ἐμεῖς θὰ πληρώνουμε… Κι ἐπεὶ δὴ θὰ πληρώνουμε, ὅλος ὁ πόνος ἐπάνω μας ἔρχεται.
Κι ὅλος ὁ κόπος.
Μὰ κάποιαν στιγμὴ θὰ τελειώση κι αὐτό, γιὰ νὰ περάσουμε στὸ ἐπόμενον στάδιον ποὺ λέγεται ἐπαναδόμησις.
Ἔως τότε γελᾶμε, γελᾶμε πολύ, μὲ τὰ καθημερινά τους ῤεζιλίκια.
Γελᾶμε διότι ἔχουν ξεπεράσει πρὸ πολλοῦ τὰ ὅρια τοῦ γελοίου. Πλησιάζουν στὸν …τάφο!

Φιλονόη

*Σάμιουελ Τζόνσον ἔφα.

φωτογραφία

(Visited 68 times, 1 visits today)
Leave a Reply