Ἀναζητῶντας δικές μας στιγμές.

Δὲν ἔχει σημασία τὸ πῶς θὰ τὶς περάσουμε, ἀρκεῖ αὐτὸ ποὺ θὰ ἐπιλέξουμε, νὰ μᾶς γεμίζῃ εὐαρέσκεια.
Δὲν ἔχει σημασία ἐὰν θὰ εἶναι, γιὰ ἀρχή, μόλις μερικὰ λεπτά, ἀρκεῖ νὰ εἶναι δικά μας.
Δὲν ἔχει σημασία τὸ ἐὰν θὰ συμφωνοῦν οἱ γύρω μας, ἀρκεῖ νὰ τὸ θέλουμε ἐμεῖς πάρα πολύ.

Εἶναι πολὺ σπουδαῖο τὸ νὰ μποροῦμε νὰ ἐπιτρέπουμε στοὺς ἑαυτούς μας αὐτὴν τὴν πολυτέλεια.
Κι ἀκόμη σπουδαιότερον εἶναι τὸ νὰ μποροῦμε, ἀπὸ αὐτὲς τὶς δικές μας στιγμές, νὰ βγαίνουμε καλλίτεροι σὰν ἄνθρωποι.
Νὰ μιλᾶμε μὲ τὸν ἑαυτόν μας. Νὰ ἐπικοινωνοῦμε.
Νὰ ἀρχίσουμε σιγὰ σιγὰ νὰ δομοῦμε ἐκεῖνο τὸ ὑπέροχον: ΓΝΩΘΙΣΑΥΤΟΝ!!!

Τὰ βιβλία θὰ μποροῦσαν νὰ εἶναι χρήσιμα, ἀλλὰ πιὸ χρήσιμο καὶ σημαντικὸ εἶναι νὰ εἴμαστε ἐμεῖς ἐκεῖ.
Νὰ ἀπολαμβάνουμε αὐτὲς τὶς στιγμὲς σὰν ὅ,τι πιὸ πολύτιμο ἔχουμε προσφέρει στοὺς ἑαυτούς μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 317 times, 1 visits today)
Leave a Reply