Ἀλῆτες, ῥουφιάνοι δημοσιογράφοι;

Ἀλῆτες, ῥουφιάνοι δημοσιογράφοι;4Ναί, γιατί ὄχι;
Ὅλοι μας τὸ γνωρίζουμε.
Μπορεῖ νὰ ἔχῃ γίνῃ, κατὰ κύριον λόγο, σύνθημα τῶν «ἀναρχικῶν», ἤ τῶν «ἀριστερῶν», ἀλλὰ δὲν νομίζω πὼς ὑπάρχει κοινωνικὴ ὁμάδα στὴν Πατρίδα μας, κι ὄχι μόνον, ποὺ νὰ μὴν πλήττεται ἀπὸ τὴν ἐξαγορὰ τῶν δημοσιογράφων.

Βέβαια, κακὰ τὰ ψέμματα…
Ναὶ μὲν οἱ δημοσιογράφοι εἶναι ἀλῆτες καὶ ῥουφιάνοι, ἀλλὰ ΜΟΝΟΝ γιὰ αὐτὰ ποὺ δὲν μᾶς …συμφέρουν καὶ δὲν μᾶς …ἐξυπηρετοῦν ἰδεολογικῶς καὶ πεποιθησιακῶς..
Ἐάν, γιὰ παράδειγμα, θίγεται κάποια ὁμάδα στὴν ὁποίαν ἀνήκουμε, ἤ κάποια φιλική μας ὀμάδα, ναί, οἱ δημοσιογράφοι εἶναι καὶ ἀλῆτες καὶ ῥουφιάνοι καὶ κ@λόπαιδα καὶ πράκτορες καὶ ξεπουλημένοι καὶ ἀνθέλληνες…
Ἐὰν ὅμως δὲν μᾶς ξεβολεύουν οἱ παπαγαλίες τους, ἤ, ἀκόμη χειρότερα, ἐὰν μᾶς ἐξυπηρετοῦν, τότε σιωποῦμε, ξεχνᾶμε τὰ συνθήματα καὶ σφυρίζουμε ἀδιάφορα.
Ἀφῆστε δὲ ποὺ ἀκοῦμε εὐχάριστα τὶς εἰδήσεις ποὺ μᾶς σερβίρουν.
Καί πῶς θά ἐνημερωθοῦμε ἄλλως τέ;

Θέλετε λοιπόν παραδείγματα γιά τούς ἰσχυρισμούς μου;
Εὔκολα… Θὰ ἀσχοληθῶ μὲ δύο ἀκραῖα παραδείγματα, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ πόσο …κορόιδα, μὲ περικεφαλαία, παραμένουμε. (Ἐμεῖς, ποὺ κατὰ τὰ ἄλλα …ξυπνήσαμε!!!)

Ἠλίας Κασιδιάρης, 2 Ὀκτωβρίου 2013, ἔξω ἀπὸ τὰ δικαστήρια τῆς Εὐελπίδων, μετὰ τὴν ἀπολογία του στὴν εἰσαγγελία:

Τί ἀκριβῶς τοῦ ἔσουραν; Καλῶς ἤ κακῶς τοῦ τά ἔσουραν;
Στὴν κρίσιν σας τὸ ἀφήνω…

Τί λέει ὁ Κασιδιάρης γιά τούς δημοσιοκάφρους, ἀλλά καί ἡ χρυσῆ αὐγή γενικότερα; Τὰ …«καλλίτερα», ὅπως γνωρίζουμε!!!

Ἀλλὰ ὁ Κασιδιάρης ΔΕΝ ἀνήκει στὴν «συνταγματική μας πολιτεία». Οὔτε στὸ «συνταγματικό μας τόξο» ἀνήκει τὸ κόμμα του.
Συνεπῶς ὅ,τι καὶ νὰ λέῃ… ἄς λέῃ.
Τὰ κακόμοιρα τὰ δημοσιοκαφρόπαιδα …ἀθωώνονται!!!
Σωστά;

Πᾶμε τώρα στὴν …ἀντίπερα ὄχθη. Πυρῆνες τῆς φωτιᾶς. (Κι ὄχι μόνον!!! Γενικῶς ἡ «ἀριστερά», καθὼς καὶ ἡ «ἀναρχία» τὸ κατέχει τὸ …«ἄθλημα»!!!)
Ἐκεῖ ἔχουμε λοιπὸν τὰ ἀκριβῶς …ἀνάποδα.
Ἐκεῖ ναὶ μὲν εἶναι παράνομα, ἀρκετὰ ἐξ αὐτῶν, τῶν παιδιῶν, ποὺ συμμετέχουν σὲ διάφορες …«δράσεις», ἀλλὰ ὅλη ἡ πολιτεία, μαζὺ μὲ τὸ κράτος, παρέα καὶ μὲ τὴν κοινωνία μας ἔχουν κάποιαν …ἀνοχή, θὰ τὸ λέγαμε.
Ἔλα ὅμως ποὺ κι αὐτοὶ τὶς ἴδιες ἀντιλήψεις ἔχουν γιὰ τοὺς δημοσιοκάφρους. Ἀλῆτες, ῥουφιάνοι δημοσιογράφοι;2

πηγή

Ἀλῆτες, ῥουφιάνοι δημοσιογράφοι;3Θὰ μοῦ πεῖτε ἴσως πὼς εἶμαι …ἀκραία, ἐφ΄ ὅσον καταπιάνομαι μὲ ἀκραῖα παραδείγματα.
Σωστά. Ἀκραῖα τὰ παραδείγματα. Ἀκραῖες καὶ οἱ συμπεριφορές.  Μὰ νὰ θυμόμαστε κάτι…
Ἐὰν δὲν ὑπάρχουν τὰ ἄκρα, εἶναι ἀδύνατον νὰ βροῦμε καὶ νὰ ὁρίσουμε τὸ μέσον, ὡς μέσον ὅρον, ὡς μεσότητα, καὶ τελικῶς ὡς ἐπιλογὴ ζωῆς. Τὰ ἄκρα μᾶς βοηθοῦν στὸ νὰ …μὴν τὰ ἐπιλέξουμε καὶ νὰ τοποθετηθοῦμε σὲ ἐπίπεδα τέτοια ποὺ νὰ ἐξυπηρετοῦν τὸ σύνολον κι ὄχι τὰ ἄτομα ἤ τὶς ὁμάδες.
(Ὡς ἀποτέλεσμα φυσικά. Διότι πολλὲς φορές, κάποιοι ἀπὸ ἐμᾶς, χρειάζονται νὰ περάσουν ἀπὸ τὰ ἄκρα… Ἀφῆστε δὲ ποὺ ἡ κοινωνία μας εἶναι κάπως …λαπαδιασμένη τώρα πιά!!!)

Ὅμως…
Μήπως ἐπί τέλους θά πρέπη νά ἀποφασίσουμε τό ἐάν θά ἀκοῦμε, ἀκόμη κι ἐλάχιστα, ἀπό αὐτά πού μᾶς ὑπαγορεύουν οἱ ἀλῆτες, ῥουφιάνοι δημοσιοκάφροι, ἤ ἐπί τέλους νά τούς κόψουμε διά παντός; Διότι δὲν γίνεται νὰ εἶναι σὲ κάποιες περιπτώσεις ἀλῆτες καὶ ῥουφιάνοι καὶ σὲ κάποιες ἄλλες ὄχι.
Δὲν γίνεται, γιὰ παράδειγμα, νὰ ἀκοῦν τοὺς δημοσιοκάφρους ἀριστεροαναρχικοὶ καὶ νὰ ἐκνευρίζονται, τὴν ἴδιαν ὥρα ποὺ οἱ χρυσαυγῖτες χαίρονται. Οὔτε τὸ ἀνάποδον. Ἤ εἶναι, ἤ δὲν εἶναι ἀλῆτες καὶ ῥουφιάνοι. Ἤ εἶναι σὲ ὅλες τὶς συμπεριφορές τους ἀλῆτες καὶ ῥουφιάνοι, ἤ ΔΕΝ εἶναι.
Ὅπως ΔΕΝ ὑπάρχει τὸ …ὁλίγον ἔγκυος, ἔτσι δὲν ὑπάρχει καὶ τὸ «ὁλίγον ἀλῆτες-ῥουφιάνοι»!!!
Μὰ ἐὰν εἶναι στὸ σύνολον ἀλῆτες καὶ ῥουφιάνοι, τότε ἀγαπητοί μου φίλοι, εἶναι ἐξ  ἴσου ἀλῆτες καὶ ῥουφιάνοι ὅταν ἀσχολοῦνται μὲ τοὺς χρυσαυγῖτες, ἀλλὰ κι ὅταν ἀσχολοῦνται μὲ τοὺς «πυρῆνες τῆς φωτιᾶς».  Καὶ τελικῶς εἶναι ἐξ ἴσου ψεῦτες ὅταν ἀναφέρονται καὶ στοὺς δύο χώρους, μὰ καὶ σὲ ὁ,τιδήποτε ἄλλο.

Αὐτὸ φυσικὰ δὲν ἀθωώνει αὐτοὺς τοὺς χώρους. Καπνὸς χωρὶς φωτιὰ εἶναι ἀδύνατον νὰ ὑπάρχῃ.
Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην ἡ …τρίχα γίνεται εὔκολα τριχιά, μὲ αὐτὰ τὰ καθάρματα.
Κι ἔτσι ἐμεῖς, σὰν παρατηρητές, ποὺ θέλουμε νὰ ἔχουμε καθαρὴ σκέψιν, ἀντίληψιν καὶ τελικῶς ἐκτίμησιν τῶν καταστάσεων, καλὸ εἶναι νὰ κρατᾶμε …μικρὰ καλαθάκια, νὰ διερωτώμεθα γιὰ τὸ ποιὸς κερδίζει, ἀπὸ τὴν συκοφάντησιν ἤ ἀπὸ τὴν ἀπόκρυψιν τῶν γεγονότων, ἤ ἀκόμη κι ἀπὸ τὴν ἀλοίωσιν, καὶ νὰ μὴν παρασυρώμεθα ἀπὸ τὶς κραυγές τους. Κι ἐπίσης πρέπει νὰ μάθουμε νὰ ἀναζητοῦμε πάντα περισσότερες πληροφορίες, πίσω ἀπὸ τοὺς τίτλους τῶν εἰδήσεων καὶ πίσω ἀπὸ τὶς εἰκονικὲς πραγματικότητες.

Φυσικὰ ὅλοι οἱ παραπάνω, ποὺ βρίζουν τοὺς δημοσιοκάφρους, δὲν χάνουν εὐκαιρία νὰ ἀναζητοῦν τρόπους προσβάσεως στὰ ἕδρανα τῶν δημοσιοκάφρων. Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἄλλο κεφάλαιον. Διότι τοὺς δημοσιοκάφρους πολλοὶ ἐμίσησαν, ἀλλὰ τὴν προβολὴ ποὺ δίδουν οἱ δημοσιοκάφροι ὅλοι τὴν ἐπιζητοῦν.

Φιλονόη

ΣημείωσιςἈλῆτες, ῥουφιάνοι δημοσιογράφοι;1

Ψίτ… Παλληκάρια καὶ κοπελιές…
Δημοσιοκάφροι ΔΕΝ εἶναι μόνον αὐτοὶ ποὺ ἐνασχολοῦνται μὲ τὴν τηλεόρασιν. Εἶναι καὶ οἱ ἄλλοι.
Εἶναι ΟΛΟΙ αὐτοὶ ποὺ «ἐργάζονται» στὸν ὀργανισμὸ τοῦ ΔΟΛου, στὴν «Ἐλευθεροτυπία», στὸ «Ἔθνος», στὴν «Καθημερινή», στὴν «Ἡμερησία», στὸ «ΚΑΠΙΤΑΛ», στὴν «Αὐγή», στὸν «Ῥιζοσπάστη», στὴν «Ἐλεύθερη Ὥρα», στὴν «Ἄλφα Ἕνα», στὸ «Πρῶτο θέμα», στὸ «Παρόν», στὴν «Βραδυνή», στὸ «Ζούγκλα», στὸν «Ἑνικό»,  στὸν «Ἐλεύθερο τύπο», στὴν «Real», στὴν «ΕΣΠΡΕΣΟ», στὴν «Κόντρα», στὸ «Χωνί», στὸ «Ποντίκι», στὴν «Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν»…  καὶ σὲ τέλος πάντων ΟΛΟΝ τὴν ἡμερήσιο, τὸν ἠλεκτρονικὸ καὶ τὸν περιοδικὸ τύπο καὶ τὸ ῥαδιόφωνον.Ἀλῆτες, ῥουφιάνοι δημοσιογράφοι;6
Πολὺ πιθανὸν κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς νὰ εἶναι πράγματι ἔντιμοι. Μὰ ὁ κανὼν εἶναι κανών. Λίγες ἐξαιρέσεις ἁπλῶς τὸν …ἐπιβεβαιώνουν

Φυσικὰ βασικὸ κριτήριον γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε ἐὰν μέσα σὲ αὐτὰ τὰ ἔντυπα λέγονται, ἤ ὄχι, ἀλήθειες, εἶναι οἱ ἐν ἀφθονίᾳ διαφημίσεις τους, κυρίως ἀπὸ τράπεζες. Κυρίως δῆλα δὴ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τόσα χρόνια μᾶς κρατοῦν ἁλυσοδεμένους, μὲ ἁλυσίδες ποὺ ἔχωσαν μέσα στὰ κεφάλια μας, κι ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὸν τρόπο ποὺ σκεπτόμεθα, ἀντιμετωπίζουμε τὶς καταστάσεις καὶ τελικῶς ἐλεγχόμεθα, ἤ ὄχι, ἀπολύτως, ἤ μερικῶς.

Που καταλήγουν τά λεφτά (ΜΑΣ) γιά τήν διάσωσιν τῆς Πειραιῶς;

Ἡ ἀρχὴ ξεκινᾶ μὲ τὸ νὰ …ἀρνηθοῦμε τὴν μασημένη τους τροφὴ καὶ νὰ ἀρχίσουμε νὰ σκεπτόμεθα ΜΟΝΟΙ μας.
Ἐρωτήματα, τῶν ὁποίων οἱ ἀπαντήσεις εἶναι μᾶλλον εὔκολες, ὀφείλουμε νὰ θέτουμε καθημερινῶς στοὺς ἑαυτούς μας…
Τί θέλουν νά κρύψουν; Ποιός κερδίζει; Γιατί μᾶς ἀποκρύπτουν τίς ἀλήθειες; Γιατί τίς ἀλλοιώνουν; Γιατί οὐδέποτε μᾶς παρουσίασαν τά γεγονότα ὡς εἶχαν; Καὶ κυρίως, γιατί δεκάδες ἀστυνομικοί τούς προστατεύουν;
Μήπως οἱ ἀστυνομικοί, ποὺ φυσικὰ πληρώνουμε ἐμεῖς, προστατεύουν καί ὑποστηρίζουν τό μακρύ χέρι τοῦ συστήματος, ἐπάνω στίς κοινωνίες μας; Μέσα στά μυαλά μας; Μέσα στίς σκέψεις μας;
Ἀλήθεια, γιατί ὅλοι αὐτοί, οἱ τόσο μεγάλοι …«ἐπαναστάτες», κατὰ πῶς δηλώνουν, οὐδέποτε κτύπησαν ἕναν ξεπουλημένο δημοσιογράφο ἤ ἕναν ῥεμπεσκέ πολιτικό;  Γιατί ποτέ δέν ἐθίγησαν τράπεζες ἤ τραπεζῖτες; Γιατί ποτέ δέν ὑπεστήριξαν ἤ δέν ἀνέδειξαν κάτι πού νά προάγῃ τίς συνειδήσεις μας σέ κάτι καλλίτερο; Ξέρουμε ἤ δέν θέλουμε νά ξέρουμε;Ἀλῆτες, ῥουφιάνοι δημοσιογράφοι;5

Πῶς συνδέονται Σμπῶκος, Κάντας καί …Ξηρός;

Καὶ τέλος…
Γιατί ὑπάρχουν τόσες ὀργανώσεις, κόμματα, ΜΚΟ ἐλεγχόμενες ἀπό τόν Soros, ἀκόμη καὶ …ἀντιπολιτευόμενες μεταξύ τους, πρό κειμένου νά «καταλαμβάνουν ἕνα εὑρύ φᾶσμα ἀπόψεων» μέσα στίς κοινωνίες μας, μά πάντα νά …ἐλέγχονται; (Καὶ φυσικὰ μέσῳ αὐτῶν κι ἐμεῖς!!!)
Καί γιατί ὅταν κάποια δράσις-κίνημα-ἀντίδρασις (Femen, «πορτοκαλὶ ἐπανάστασις» Οὐκρανίας, Συρίας, Λιβύης, Σερβίας, OTPOR καὶ ἄλλα τέτοια καλούδια) ἐξυπηρετεῖ τίς Soro-ἐπιδρομές ὅλοι οἱ δημοσιογράφοι ἤ τίς ὑποστηρίζουν ἤ τίς ἀντιμετωπίζουν μέ …χάδια καί τρυφερότητα;
Ἐδῶ μᾶς θέλω…


Ἐὰν καταλάβουμε τὸ τὶ μᾶς ἔχουν στήσει, τότε πολὺ εὔκολα θὰ καταλάβουμε καὶ τὸ πῶς τοὺς στέλνουμε στὸν ἀγύριστο.

Που καταλήγουν τά λεφτά (ΜΑΣ) γιά τήν διάσωσιν τῆς Πειραιῶς;Ἀλῆτες, ῥουφιάνοι δημοσιογράφοι;1

φωτογραφίες ἀπό:
ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 170 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀλῆτες, ῥουφιάνοι δημοσιογράφοι;

Leave a Reply