Ἡ μοναδικὴ πραγματικὴ διαφήμισις…

Ἡ μοναδικὴ πραγματικὴ διαφήμισις...Ἡ μοναδική, ἀληθινὴ διαφήμιση εἶναι αὐτὴ τοῦ Πα.Σο.Κ. ….

Δύο χαραμοφάηδες (ἄεργοι) κάθονται σὲ ἕνα παγκᾶκι καὶ διαβάζουν ἐφημερίδα σὲ ὧρες ἐργάσιμες καὶ ΞΑΦΝΙΚΑ, ἀποφασίζουν νὰ ΨΗΦΙΣΟΥΝ Πα.Σο.Κ.

Ζαμπέτας Ἐμμανουήλ

(Visited 20 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ μοναδικὴ πραγματικὴ διαφήμισις…

Leave a Reply