Μέ αὐτόν τόν «κύριο» τί θά γίνη;;

Κύριε Τσίπρα…
Για αὐτὸν τὸν «κύριο» ἔχετε κάτι να μας πεῖτε;Μέ αὐτόν τόν «κύριο» τί θά γίνη;;
Εἶναι μέσα στὸ πρόγραμμά (σας) ἀπονομῆς δικαιοσύνης στήν Χώρα μας;
Εἶναι προδότης τῆς Πατρίδας… γιὰ νὰ ξέρετε…

Χάρης Καφετζόπουλος

(Visited 92 times, 1 visits today)
Leave a Reply