Ἄς παίζουμε…

Ἄς παίζουμε...Μὲ τὸ γέλιο…
Μὲ τὴν χαρά…
Μὲ τοὺς φίλους μας…
Μὲ τὶς σκέψεις μας…
Μὲ τὰ παιδιά μας…
Μὲ τὴν θάλασσα…
Μὲ τὸν ἀέρα…
Μὲ τὶς γεύσεις μας…
Μὲ τὶς μυρωδιές μας…
Μὲ τὶς εἰκόνες μας…
Μὲ τὶς ἰδέες μας…
Μὲ τὸν ἔρωτα…
Μὲ τὰ ὄνειρα…
Μὲ τὴν λογική μας…
Μὲ τὰ παθήματά μας…

…Δηλαδή…
Ἄς ζήσουμε!

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 54 times, 1 visits today)
Leave a Reply