Ἄν σοῦ ἔχῃ μείνει λίγη Ἐθνικὴ ἀξιοπρέπεια…

Ἄν σοῦ ἔχῃ μείνει λίγη Ἐθνικὴ ἀξιοπρέπεια...ὅταν κάποιος μὲ ἀποκαλῇ «ἀφελῆ» & «ἀνόητο» σὲ μιὰ Ἐθνικὴ συναλλαγή, καὶ εἰδικὰ ἂν στὸ πρόσωπό μου ἀντανακλᾶ ἡ ἀξιοπρέπεια ἑνὸς ὁλόκληρου Λαοῦ, ἄν μοῦ ἔχῃ μείνει λίγη ἀπὸ αὐτήν, σταματῶ να διαπραγματεύομαι μαζύ του καὶ  τὸν σέρνω μαζύ μου στὸν Ἅδη! …

ἔσεις κύριε γιάν(ν)η βαρουφάκη ἔχετε καθόλου ἀπό αὐτή;….

Χάρης Καφετζόπουλος

φωτογραφία

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply