Ὁ Ἀλέξης στὰ βήματα τοῦ GAPατου.

Βέβαια ὁ Ἀλέξης τὸ ἔπιασε ἀπὸ λίγο …νωρίτερα. Εἶπε νὰ …τιμήσῃ τὸν μεγάλο διδάσκαλο τῆς λαοπλάνης, Ἀνδρέα Παπανδρέου, μὲ τὸ νὰ μιμεῖται ἀκόμη καὶ τὴν …φωνή του.

Ὁ Ἀλέξης στὰ βήματα τοῦ GAPατου.1
Ἀλλὰ στὴν οὐσία καὶ τὸ GAPατο τὰ ἴδια ἔκανε. Βέβαια αὐτὸ δὲν χρειαζόταν νὰ μιμεῖται κάτι ποὺ δὲν ἦταν, διότι, γιὰ κακή μας τύχη, τὸ σόι του τὸν ἀνεγνώρισε…

Ὁ Ἀλέξης ὅμως δὲν κουβαλοῦσε τέτοια διαπιστευτήρια…
Κι ἔτσι τὸν ἐστρίμωξαν στὴν …ἐκπαίδευσιν, μὲ τὰ γνωστά μας ἀποτελέσματα.

Ὅμως σήμερα δὲν θὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὸ τὶ εἶπαν ἤ δὲν εἶπαν. Οὔτε μὲ τὰ λεφτόδενδρα, ποὺ ὁ κάθε ἕνας ἐξ αὐτῶν ἀνακαλύπτει κατὰ καιρούς.
Σήμερα θὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὶς ταὐτόσημες προπαγανδιστικὲς εἰκόνες ποὺ μᾶς παρουσίασαν καὶ ποὺ τελικῶς χρησιμοποιεῖ ἡ νέα τάξις, ὁπουδήποτε στὸν πλανήτη,  γιὰ νὰ ἐπιβάλῃ τοὺς ἐπιλεγμένους «ἡγέτες» της.

Ὁ Ἀλέξης στὰ βήματα τοῦ GAPατου.8 Ὁ Ἀλέξης στὰ βήματα τοῦ GAPατου.9Ὁ Ἀλέξης στὰ βήματα τοῦ GAPατου.7 Ὁ Ἀλέξης στὰ βήματα τοῦ GAPατου.5 Ὁ Ἀλέξης στὰ βήματα τοῦ GAPατου.4

Ἀπὸ φαντασία τὰ διαφημιστικὰ μηνύματα τῆς Νέας Τάξεως …στεροῦνται!

Ὁ Ἀλέξης στὰ βήματα τοῦ GAPατου.2Ὁ Ἀλέξης στὰ βήματα τοῦ GAPατου.3

Ποιά θά εἶναι ἡ ἐξέλιξις;
Γιὰ νὰ θυμηθοῦμε κάποιες σημαντικὲς λεπτομέρειες.
Κάποτε τὸ GAPατο κυκλοφοροῦσε ἀνάμεσά μας. Μετὰ δὲν τολμοῦσε οὔτε μὲ θωρακισμένα ἁρματαγωγὰ νὰ ἐμφανισθῇ.
Λέτε λοιπόν τό ἀλεξέι νά ἔχῃ καλλίτερη Μοίρα;

Φιλονόη

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 32 times, 1 visits today)
Leave a Reply