Ζῆσε τὸν «μῦθο» σου στὴν …«Ἑλλάδα»!

Ζῆσε τὸν «μῦθο» σου στὴν ...«Ἑλλάδα»!Τί ἐννοῶ ὅταν λέῳ «μῦθο»;
Τὴν δική μας πραγματικότητα.
Αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς, καὶ μόνον ἐμεῖς, δίχως ἀποδείξεις καὶ λογική, θεωροῦμε ἀληθές. Αὐτὸ στὸ ὁποῖον πιστεύουμε ἄνευ ἐρωτηματικῶν κι ἀμφιβολιῶν. Αὐτὸ ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως τρέφουν καθημερινῶς τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως…
Αὐτὸ ποὺ ἐὰν δὲν τὸ ἔχουμε θὰ …αὐτοκτονήσουμε, διότι ξαφνικὰ θὰ ἀπογυμνωθοῦμε ἀπὸ ἐλπίδες καὶ θὰ πρέπη νὰ …ἐργαστοῦμε μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις, πρὸ κειμένου νὰ βροῦμε τοὺς τρόπους ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ νὰ ζήσουμε…
Αὐτὸ ποὺ ΔΕΝ θὰ μᾶς ὑποδείξουν, διότι προτιμοῦν νὰ μᾶς πετοῦν ἕνα συσσίτιο, ὥς ἐλεημοσύνη, παρὰ νὰ μᾶς ἔχουν παραγωγικούς, δημιουργικοὺς κι ἀνεξαρτήτους.
Αὐτὸ ποὺ καταπίνουμε ἀμάσητο… Ἔτσι… διότι εἶναι πιὸ εὔκολος ὁ ἀργὸς θάνατος, ὅταν δὲν λέγεται θάνατος, παρὰ ἡ πραγματικὴ ζωή, ποὺ οὐδέποτε τελειώνει, ἀλλὰ σὲ θέλει ἐκεῖ, διαυγῆ, ζωντανό, ἐν ἐγρηγόρσει…

Μῦθος παντοῦ…
Μὲ τὸ καλημέρα μας…
Μὲ τὴν πρώτη μας ἀνάσα…
Μῦθος ἀπὸ τὴν οἰκογένεια… Ἀπὸ τὸ σύστημα ἀ-παιδείας… Ἀπὸ τὴν …ἀ-πολιτεία… Ἀπὸ τὴν ἀ-κοινωνία… Ἀπὸ τὴν δουλεία (κι ὄχι δουλειά!)… Ἀπὸ τὰ κόμματα, τὰ ΜΜΕ, τὶς πολυεθνικές, τὶς τράπεζες…
Μῦθος παντοῦ…

Κι ἐμεῖς ἁρπάζουμε ἕναν μῦθο, ἤ συνδυάζουμε κάποιους ἀπὸ τοὺς εὑρισκομένους, καὶ πορευόμεθα δίχως νὰ ἀναρωτηθοῦμε γιὰ τὸ ἐὰν ὑπάρχῃ αὔριο καὶ γιὰ τὸ πῶς θὰ εἶναι αὐτὸ τὸ αὔριο.
Μῦθος νὰ εἶναι κι ὅ,τι νἄναι…

Τό ἀποκορύφωμα αὐτοῦ τοῦ ἀστειολογήματος, ἐντός τοῦ ὁποίου διαβιοῦμε;
Ἡ πραγματικότης…
Ὁ κάθε ἕνας ἐξ ἡμῶν ἀντικρύζει μόνον αὐτὸ ποὺ τὸν ἐξυπηρετεῖ καὶ οὐδέποτε τὸ ὅλον.
Ἄλλος διακρίνει μόνον τὸ πλιάτσικο.
Ἄλλος διακρίνει μαζὺ μὲ τὸ πλιάτσικο καὶ λίγες κάρτες πολιτῶν, λίγες δουλοποιήσεις, λίγες παρακολουθήσεις…
Ἄλλος πάλι διακρίνει μόνον τὴν …δημοκρατία τους καὶ τὸ πῶς θὰ τὴν ἀποκαταστήση.
Ἄλλος τὴν ἀδικία…
Ἄλλος τὴν ἀτιμωρισία…
Ἄλλος τὸ θράσος τῶν κρατούντων…
Ἄλλος τὸ … Αὐτὸ ποὺ τέλος πάντων μπορεῖ νὰ δῇ.
Μὰ τὸ σύνολον, αὐτὸ τὸ μεγαλύτερον κομμάτι, δὲν γίνεται νὰ τὸ δοῦμε. Εἴμαστε βλέπετε …μέσα στὸν «χορό». Κι ὅποιος εἶναι μέσα βλέπει μόνον ἔως τὸν …διπλανό του. Τὴν δική του θέσιν μᾶλλον …ὄχι!

Μῦθοι λοιπὸν παντοῦ… Σὲ κάθε τί…
Μῦθοι παντρεμένοι  μὲ μπόλικες ἐλπίδες καὶ ἀσήκωτη πίστη.
Κι ἐδῶ εἶναι ὁ κλαυσίγελως… Ξεχάσαμε πὼς πίστις σημαίνει πειθῶ, ποὺ προέρχεται ἐκ τῆς ἀποδείξεως… Κι ἐμεῖς ἀντιμετωπίζουμε τὴν πίστη ὡς …παπικὸ θέσφατον. Ἀδιαπραγμάτευον. Ἅπαξ καὶ μᾶς ἐξυπηρετήσει μία ἰδεολογία ἤ διαδρομὴ ἤ κομματικὴ γραμμὴ πρέπει νὰ καταστραφοῦμε γιὰ νὰ καταλάβουμε πὼς …καταστραφήκαμε.

Ζῆσε λοιπὸν τὸν μῦθο σου στὴν …«Ἑλλάδα».
Διάλεξε ἕναν ἀπὸ τοὺς πολλοὺς ποὺ κυκλοφοροῦν, φόρεσέ τον, κυκλοφόρησέ τον καὶ χαλάρωσε…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς μῦθος εἶναι… Τζᾶμπα πρᾶγμα…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, τώρα, σὲ λίγο, ποὺ ΟΛΕΣ οἱ μάσκες θὰ πέσουν, κι ἐσὺ κι ἐγὼ καὶ ΟΛΟΙ μας θὰ μείνουμε γυμνοί.
Οἱ μῦθοι εἶναι σὰν τὰ ῥοῦχα τοῦ βασιλιᾶ ποὺ ἦταν γυμνός.
Ἔτσι κι ἐμεῖς… Μὲ τόσους μύθους ποὺ φορέσαμε, ἀγνοῶντας τὴν κοινὴ λογική, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως θὰ τοὺς ἀποδομοῦσε, εἴμαστε θεόγυμνοι…
Καὶ γιὰ τὴν ὥρα δὲν ὑπάρχει καθρέπτης ἀπέναντι…
Σὲ λίγο νὰ μᾶς δῷ. Ἐμεῖς, ἡ γύμνια μας καὶ τὸ νερό, ποὺ θὰ καθρεπτίζη τὴν γύμνια μας καὶ τὴν βλακεία…
Τόσο ἁπλᾶ…

Φιλονόη

Υ.Γ. Εἰδικῶς σὲ κάποιες περιπτώσεις ποὺ ὑπεισέρχονται καὶ κάτι …προφητεῖες, τότε εἶναι γιὰ νὰ εἶναι…

φωτογραφία

(Visited 61 times, 1 visits today)
One thought on “Ζῆσε τὸν «μῦθο» σου στὴν …«Ἑλλάδα»!

Leave a Reply