Τὸ EFSF σχεδιάζει ὁμόλογο, καθὼς ὁ βασικὸς πιστωτής, Ἑλλάδα, παλεύει ἀκόμη.

ΛΟΝΔΙΝΟ, 20  Απρίλiou (IFR) – O Ευρωπαϊκός μηχανισμός  Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) έχει ξεκινήσει μια συναλλαγή ομολόγων σε μια εποχή, που ο μεγαλύτερος οφειλέτης της, η Ελλάδα, βρίσκεται σε κρίσιμη φάση των διαπραγματεύσεων, για το σχέδιο διασώσεως, που θα μπορούσε να αποφασίσει κατά πόσο, ή όχι, θα χρεωκοπήσει.
Από τα  300 δισεκατομμύρια ευρώ και άνω  του ελληνικού δημοσίου χρέους, τα 141,9 δισεκατομμύρια ευρώ οφείλονται στο EFSF, στον μηχανισμό διαχειρίσεως κρίσεων της Ευρώπης, σύμφωνα με έρευνα της RBC Capital Markets.

Παρά το γεγονός αυτό, οι επενδυτές μέχρι στιγμής, εμφανίζονται σίγουροι ότι ακόμη και μια ελληνική χρεωκοπία δεν θα επηρεάσει κατ’ ανάγκη τους ομολογιούχους του EFSF, εξαιτίας των κρατικών εγγυήσεων,  που το στηρίζουν.
Το βραχυπρόθεσμο ομόλογο λήξεως Ιουλίου 2017, με επιτόκιο 3,375% της Ελλάδας, απέδιδε 28,50% με  τιμή  62 τοις εκατό μετρητοίς το πρωί της Δευτέρας, αλλά μια παρόμοια έκδοση  του  EFSF – ένα ομόλογο με επιτόκιο  0,75% και λήξη τον  Ιούνιο του  2017 – διαπραγματεύεται σήμερα με   αρνητική απόδοση  ίση με  -0,1%, σύμφωνα με το Tradeweb.
Αυτό αποτελεί έναν καλό οιωνό για το EFSF, το οποίο παρουσίασε σήμερα τις πρώτες σκέψεις του για την τιμή του επιτοκίου στην περιοχή των  21 βασικών μονάδων, κάτω από το επιτόκιο των mid-swaps, για μια νέα συναλλαγή  σε ευρώ  με διάρκεια 10 ετών.
Ωστόσο, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες στην αγορά είναι λίγο πιο προσεκτικοί και ισχυρίζονται  ότι μια ελληνική χρεωκοπία θα μας οδηγήσει σε ανεξερεύνητη περιοχή,  ως προς την  δοκιμή του συστήματος εγγυήσεων του EFSF, ακόμα κι αν το σύστημα φαίνεται στερεό στα χαρτιά.
«Κυττάζοντας την τεκμηρίωση και την δομή  των εγγυήσεων  του EFSF, τα πάντα θα πρέπει να εξελιχθούν καλά για τους επενδυτές.
Αλλά μια θεωρητική εξέταση μίας ελληνικής χρεωκοπία δεν σημαίνει ότι δεν θα βρεθούμε  σε αδοκίμαστες περιοχές  σε κάποιο βαθμό.
Θα είναι η πρώτη  φορά που η Ελλάδα θα  χρεωκοπήσει και θα δεχθούν το χειρότερο πλήγμα οι  πιστωτές  του δημόσιου τομέα και όχι τα όργανα ή οι οργανισμοί του ιδιωτικού τομέα», λέει ο αναλυτής  καλυμμένων ομολογιών  και SSA, της Citigroup Michael Spies, στο  IFR.
«Από θεωρητική άποψη, η δομή των  εγγυήσεων  φαίνεται σταθερή σαν ένας βράχος, αλλά η ακεραιότητα της δεσμεύσεως των εγγυητών» είναι βασική», είπε.
Δύο υπάλληλοι, που ασχολούνται με κοινοπρακτικά δάνεια, σχετικά με  χρέος του δημοσίου τομέα, εξέφρασαν την έκπληξή τους, που  οι επενδυτές φαίνεται να θεωρούν τα γεγονότα στην Ελλάδα ως παντελώς άσχετα.
«Μην με παρεξηγείτε, πιστεύω ότι μια ελληνική χρεωκοπία από μόνη της είναι απίθανη, καθώς και μία χρεωκοπία του  EFSF, ακόμα περισσότερο.
Αλλά την ίδια στιγμή, θα περίμενα να υπάρχει τουλάχιστον κάποια επίδραση,  με δεδομένο ότι  το  EFSF είναι ο μεγαλύτερος πιστωτής στην Ελλάδα», είπε ένας απ’ αυτούς.

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΜΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Σε αντίθεση με τον ΕMS, το EFSF δεν υποστηρίζεται από καταβεβλημένο  κεφάλαιο από τα κράτη μέλη του.
Ωστόσο, το EFSF  είναι εγγυημένο από 14 από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ενώσεως, με βάση την αρχή pari passu (αδιαίρετα).
Η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Κύπρος απεχώρησαν  τα τελευταία χρόνια, ενώ η Εσθονία εισήλθε.
Αν ένας εγγυητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, οι  άλλοι θα μπορούσαν να κληθούν να καλύψουν το έλλειμμα.
Ως εκ τούτου, μια χρεωκοπία του δανειολήπτη δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη  γεγονός αθετήσεως υποχρεώσεως σε ομολόγα  του EFSF, σύμφωνα με το Citigroup.
Εκτός από την προφανή δύναμη αυτού του συστήματος, το EFSF  είναι επίσης μία από τις υπερεθνικές οντότητες εκδοτών στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που είναι επιλέξιμες για  αγορά, σύμφωνα με το πρόγραμμα  ποσοτικής χαλαρώσεως.
«Αυτό από μόνο του είναι αρκετό για να αμβλύνει  οποιαδήποτε μεταβλητότητα», είπε ένας οικονομολόγος.

Η Ελλάδα έχει προγραμματισθεί να υποβάλει την Δευτέρα σειρά προτάσεων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην ΕΕ, οι  οποίες, εάν γίνουν  αποδεκτές, θα ανοίξουν  τον δρόμο για την επιτυχία των διαπραγματεύσεων διασώσεως και θα  ξεκλειδώσουν  τα  7,2 δισεκατομμύρια ευρώ   κεφαλαίων για την αποπληρωμή του χρέους.
Εάν οι διαπραγματεύσεις καθυστερήσουν, υπάρχουν ανησυχίες ότι η Ελλάδα  μπορεί να μην  έχει τα κεφάλαια για να καλύψει υποχρεώσεις 980 εκατομμυρίων ευρώ προς το ΔΝΤ, έναν άλλο βασικό πιστωτή, κατά τον μήνα Μάιο.
Το κλίμα έγινε αρνητικό  την περασμένη Πέμπτη από δημοσιεύματα  ότι η Ελλάδα είχε ανεπίσημα ζητήσει  από το ΔΝΤ να χορηγήσει περίοδο χάριτος για την αποπληρωμή, που λήγει τον Μάιο, και πήρε  αρνητική απάντηση.
Οι Έλληνες αξιωματούχοι το αρνήθηκαν, αλλά η  επικεφαλής του ΔΝΤ  Κριστίν Λαγκάρντ  επιβεβαίωσε ότι εξήγησε στον Έλληνα υπουργό οικονομικών τους λόγους, για τους οποίους το ΔΝΤ θα έπρεπε  να αρνηθεί ένα παρόμοιο  επίσημο  αίτημα.

Δημοσίευμα από τον  Abhinav Ramnarayan,
(Επιμέλεια: Philip Wright και Anil Mayre)

ΠΗΓΗ

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Το άρθρο αυτό έμμεσα βγάζει σοβαρές ειδήσεις.

Ο σχεδιασμός δεκαετούς ομολόγου του EFSF, με αρνητικό επιτόκιο, σημαίνει ότι το EFSF ετοιμάζεται για την καταβολή της υπολειπόμενης δόσεως προς την Ελλάδα ύψους 7,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Εναλλακτικά θα μπορούσε όμως και να σημαίνει ότι με μία έκδοση αρνητικού επιτοκίου θα μπορούσε να σχεδιάζει την κάλυψη ομολόγων που λήγουν και προβλέπεται να μην πληρωθούν ή να παραταθούν.
Το ποσό του ομολόγου δεν αναφέρεται, αλλά μάλλον θα είναι ισοδύναμο με τα ομόλογα της Ελλάδας, που λήγουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και κατέχονται από την ΕΚΤ.
Το EFSF ανήκει στους υπερεθνικούς οργανισμούς, που μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλαρώσεως της ΕΚΤ.
Έτσι η ΕΚΤ θα μπορέσει να παρακάμψει τις προβλέψεις του καταστατικού της και να ανανεώσει τα Ελληνικά ομόλογα που λήγουν, αντικαθιστώντας τα από τα υπερεθνικά ομόλογα του EFSF.

Aυτό βέβαια σημαίνει ότι τα λεφτά θα δοθούν στην Ελλάδα στο τέλος και ότι θα υπάρξει συμφωνία.
Οι διαφωνίες είναι μόνο ένα επικίνδυνο για ατύχημα θέατρο των Γερμανών και της ΕΚΤ.
Με δεδομένους τους περιορισμούς του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης (25% κάθε έκδοσης το πολύ), αναμένουμε ότι αξία του ομολόγου θα είναι τουλάχιστον 28,8 δισ ευρώ.
Κατά συνέπεια οι διαρροές του Ραχόι ότι ετοιμάζεται νέο δάνειο προς την Ελλάδα ύψους 30-40 δισεκατομμυρίων ευρώ, μάλλον επιβεβαιώνονται.
Όλα αυτά όμως βασίζονται στην υπόθεση ότι η Ελλάδα δεν θα τολμήσει να κάνει στάση πληρωμών ως προς το ΔΝΤ έως τότε.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών ότι το επιτόκιο των ομολόγων θα έπρεπε να επηρεασθεί από την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα ευσταθούν λογικά.
Στην περίπτωση της Αυστριακής HETA απεδείχθη περίτρανα ότι οι κρατικές εγγυήσεις δεν βοήθησαν τους κατόχους των καλυμμένων ομολόγων της ΗΕΤΑ: H αξία των ομολόγων αυτών μειώθηκε κατακόρυφα και η αποπληρωμή τους εμποδίστηκε δικαστικά για τουλάχιστον ένα χρόνο.

Γιατὶ καὶ πῶς μία «μικρὴ Ἑλλάς», στὸ μέσον τῆς Εὐρώπης, μόλις …θυσιάστηκε!

Γιατί το EFSF θα πρέπει να εξασφαλίζει περισσότερο τους κατόχους των ακάλυπτων ομολόγων του;
Τα ομόλογα του EFSF είναι ακάλυπτα από περιουσιακά στοιχεία και η εγγύηση τους είναι «γενική και αδιαίρετη»…
H ρήτρα της αδιαίρετης εγγυήσεως, που συνοδεύει τα ομόλογα του EFSF περιπλέκει τα πράγματα.

Αν συμβεί χρεωκοπία της Ελλάδας θα πρέπει η πιστοληπτική αξιολόγηση των ομολόγων του EFSF να χειροτερεύσει.

Επιπλέον το EFSF δεν διαθέτει ίδια κεφάλαια παραπάνω από 31 εκατομμύρια ευρώ και οποιαδήποτε μικρή ζημία θα μπορούσε να το οδηγήσει σε χρεωκοπία εύκολα.

Οποιαδήποτε απαίτηση ομολογιούχου του EFSF θα μπορούσε με βάση την αρχή της αδιαίρετης εγγυήσεως να οδηγήσει στην απαίτηση για  πληρωμή του από οποιοδήποτε κράτος από τα 14, ακόμα και από την Γερμανία.

Θα ήταν διατεθειμένη η Γερμανία να πληρώσει τοις μετρητοίς οφειλή από ένα παρόμοιο ομόλογο, για το σύνολο των 13 άλλων εγγυητών, χωρίς δυνατότητα αναγωγής για αποζημίωση απ’ αυτούς;

To άρθρο χρησιμοποιεί την παρακάτω διπλωματική έκφραση: «Ως εκ τούτου, μια χρεωκοπία του δανειολήπτη δεν συνεπάγεται κατ ‘ανάγκη  γεγονός αθετήσεως υποχρεώσεως σε ομολόγα  του EFSF, σύμφωνα με το Citigroup»
Άραγε υπάρχουν για τα ομόλογα του EFSF αντίστοιχα CDS  και αν ναι, ποιός θα μπορούσε να τα έχει εκδόσει;
Mήπως αυτός που βάζει την Citigroup να κάνει την σχετική γνωμάτευση;
Αν συμβεί τελικά Ελληνική χρεωκοπία θα τον μάθουμε, καθώς όποιος είναι θα εμφανίσει μία τεράστια ζημία και θα πρέπει να την πληρώσει σύμφωνα με το Αγγλικό δίκαιο.
Θα πρόκειται για την απόλυτη ειρωνεία, αν ο εκδότης των CDS είναι Ευρωπαική τράπεζα και μάλιστα Γερμανική…
Οι κάτοχοι πάντως των CDS είναι τράπεζες ή επενδυτές χωρών, που δεν ανήκουν στην ευρωζώνη.
Αυτό είναι προφανές.
Αν συμβαίνει το ανάποδο, οι αναφορές ότι η ευρωζώνη είναι προστατευμένη από ενδεχόμενο  μεταδόσεως  της κρίσεως από το Grexit θα είναι παντελώς ψευδείς.

Το Grexit,  θα προκαλούσε στην ευρωζώνη κύμα χρεωκοπιών τραπεζών και επενδυτών, που θα είχαν επενδύσει τα κεφάλαια τους σε ομόλογα του EFSF.
Για τα ομόλογα αυτά η στάθμιση κινδύνου σήμερα είναι μηδέν.
Και μόνο η στάθμισή τους με κάποιο διαφορετικό συντελεστή θα οδηγούσε άμεσα σε  έκτακτες κεφαλαιακές ανάγκες μεγάλου ύψους.

Ο επόμενος συντελεστής σταθμίσεως μετά το 0 είναι το 20%.
Τα 141,9 δισεκατομμύρια ευρώ με συντελεστή σταθμίσεως 20% δίνουν επιπλέον κεφαλαιακές ανάγκες 28,38 δισεκατομμύρια ευρώ.
Για το πρόβλημα αυτό θα επενέβαινε ίσως το ESM, αλλά θα χρειάζονταν πραγματικά λεφτά από τους κρατικούς προϋπολογισμούς και όχι εγγυήσεις ή εκδόσεις πολυετών ομολόγων.
Το ποσό φαίνεται μικρό, αλλά εξαρτάται η επίπτωσή του από την κατανομή του ανά χώρα ή ανά τράπεζα.
Και δεν μιλήσαμε ακόμα καθόλου για την περίπτωση χρεωκοπίας του EFSF.
Aν συμβεί, θα μιλάμε για ζημίες 141,9 δισεκατομμυρίων ευρώ…

Σε προηγούμενο άρθρο μου αναφέρθηκα στο ότι χρεωκοπία του EFSF σημαίνει στην ουσία της χρεωκοπία του Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

 Ποιά Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εἶναι πολύ πιθανόν νά γίνῃ ἀφερέγγυα καί τί συμβαίνει μετά;

Εκεί εδρεύει το EFSF και στα δικαστήρια του θα κριθούν τα σχετικά αιτήματα, με βάση το Αγγλικό δίκαιο.

Στο σημείο αυτό γελάστε λίγο:

Tι θα συμβεί αν μία απόφαση του Λουξεμβούργου κοινοποιηθεί προς εκτέλεση και πληρωμή στην Γερμανία;
Θα πληρώσει;

Γνωρίζουμε όλοι ότι έχει την δυνατότητα να πληρώσει…

Αλλά η Γερμανία δεν πλήρωσε ούτε τις αποζημιώσεις 28 εκατομμυρίων ευρώ στους κληρονόμους των θυμάτων του Διστόμου. επικαλούμενη στο δικαστήριο της Χάγης ετεροδικία.

 Greece intervening

ΠΗΓΗ

Με βάση το παραπάνω γεγονός, όλες οι εγγυήσεις των 14 χωρών για τα ομόλογα του EFSF, ίσως αποδειχθούν στο μέλλον πέτσινες, με την βούλα του δικαστηρίου της Χάγης….Τὸ EFSF σχεδιάζει ὁμόλογο, καθὼς ὁ βασικὸς πιστωτής, Ἑλλάδα, παλεύει ἀκόμη.

 Son ofEon

(Visited 28 times, 1 visits today)
Leave a Reply