Ἡ ἔξοδος τῆς Βρεταννίας ἀπὸ τὴν Ε.Ε. θὰ τῆς στοίχιζε 215 δὶς λίρες…

Προβλέπει μία γερμανική μελέτη….

Μια βρετανική έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να κοστίσει  δισεκατομμύρια λίρες στο  Ηνωμένο Βασίλειο, προβλέπει μία μελέτη που δημοσιεύθηκε από δύο γερμανικά ινστιτούτα.
Η μελέτη από το Bertelsmann Stiftung και το  ινστιτούτο Ifo υπολογίζει  ότι εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από  την ΕΕ, η χώρα θα μπορούσε να χάσει το 14 τοις εκατό του ΑΕΠ της,  που ισοδυναμεί με  215 δισεκατομμύρια λίρες στερλίνες.

Η Γερμανία και άλλα κράτη μέλη της ΕΕ θα έχουν επίσης οικονομικές απώλειες, αν και όχι τόσο μεγάλες  όσο η Βρετανία.
Ακόμα και αν η Βρετανία κατάφερνε  την διαπραγμάτευση μιας εμπορικής συμφωνίας με την ΕΕ, οι μελέτες διαπιστώνουν ότι  το κόστος μίας  «Brexit» θα αντιστάθμιζε τα οφέλη.


Η μελέτη  αναλύει τρία σενάρια και εξετάζει  την επίδραση της  εξόδου της Βρετανίας  από την ΕΕ   το 2030, την χρονιά που πιστεύουν  ότι οι αρνητικές επιπτώσεις θα αρχίσουν να γίνονται πραγματικότητα.

Στην πιο θετική περίπτωση της μελέτης, η Βρετανία θα διαπραγματευθεί μια εμπορική συμφωνία με την ΕΕ, παρόμοια με αυτήν  της Ελβετίας.
Με την επίδραση  μίας  τέτοιας συμφωνίας, το κατά κεφαλή  ΑΕΠ  του Ηνωμένου Βασιλείου  θα είναι  μικρότερο κατά  157 λίρες  απ’ ό,τι αν η Βρετανία έμενε στην ΕΕ.
Στο  πιο αρνητικό σενάριο, η Βρετανία θα χάσει όλα τα εμπορικά προνόμια που απορρέουν από την ιδιότητα μέλους στην ΕΕ και  τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών της.
Οι απώλειες μπορεί να φθάσουν μέχρι   3471  λίρες ανά κεφαλή, σε μια τέτοια περίπτωση, που περιλαμβάνουν την  εμπορική  απομόνωση και το ροκάνισμα της  καινοτομίας  στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και την θέση του Λονδίνου ως  χρηματοοικονομικό κέντρο.

«Μια Brexit είναι ένα χαμένο παιχνίδι για όλους στην Ευρώπη από οικονομική άποψη και μόνο, ιδιαίτερα για το Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε ο Aart De Geus, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Bertelsmann Stiftung. «Αλλά πέρα από τις οικονομικές συνέπειες, θα ήταν ένα  ιδιαίτερα πικρό  πλήγμα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, καθώς και τον ρόλο της Ευρώπης στον κόσμο. Η πορεία για μια Brexit, που θα   προέκυπτε  από τις εκλογές στην Βουλή των Κοινοτήτων  θα μπορούσε ν’  αποδυναμώσει την ΕΕ.»
Η οικονομική δύναμη της Ευρώπης,  η Γερμανία θα υποφέρει, επίσης, στην περίπτωση μίας εξόδου της  Βρετανίας.
Η μελέτη  υπολογίζει ότι  η Γερμανία θα μπορούσε να δει  για το ΑΕΠ της ανά κάτοικο απώλειες που κυμαίνονται από 30 ευρώ  (21 λίρες)  έως 700 ευρώ (500 λίρες).

ΠΗΓΗ

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Oι γενικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνουν στις  7 Μαίου 2015!

Οι Γερμανοί βλέπουν με τρόμο το ενδεχόμενο να προκύψει νικητής  σ’ αυτές κάποιο κόμμα, που να υποστηρίζει ενεργά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.
Και τι κάνουν;;;;;
Διαρρέουν καθυστερημένα μία ….«μελέτη», που γνωματεύει ότι, αν συμβεί αυτό, κάθε ‘Αγγλος θα χάσει στην χειρότερη περίπτωση το 2030 το πολύ 3471 λίρες τον χρόνο.
Οι αθεόφοβοι για να κάνουν την μελέτη τους πειστική και επιστημονική υπολόγισαν με ακρίβεια 1 λίρας (!).
Ξέχασαν βέβαια ότι στους επιστημονικούς υπολογισμούς η δεκαδική ακρίβεια παραμένει σταθερή και στην συνέχεια της μελέτης τα νούμερα σε λίρες έγιναν πολλαπλάσια του δέκα.

Για να δώσουν  εγκυρότητα  στην μελέτη τους, την υπογράφουν δύο Γερμανικά επιστημονικά ινστιτούτα.
Φαντάζονται ίσως  ότι οι Γερμανοί ξέρουν καλλίτερα από τους Άγγλους την Βρετανική οικονομία.
Έτσι  δεν προτίμησαν κάποιο επιστημονικό συνεργάτη από την Αγγλία και μπορούν με ασφάλεια να σερβίρουν τα αποτελέσματα, όπως τους βολεύουν.

Οι Γερμανοί δυστυχώς είναι προβλέψιμοι και αφελείς.
Οι ψηφοφόροι της Αγγλίας δεν πρόκειται να διαβάσουν την γερμανική μελέτη.
Αλλά και να την διάβαζαν θα την πέταγαν στα σκουπίδια, γιατί δεν εμπιστεύονται γενικά τους Γερμανούς.
Η Αγγλία βρίσκεται εκτός ευρωζώνης και έχει δικό της νόμισμα.
Δεν χρειάζεται τους Γερμανούς, ούτε τους υπολόγιζε ποτέ στην ιστορία της ως συμμάχους.
Αντιμετωπίζει και αυτή οικονομικά προβλήματα, αλλά δεν εκτιμά καθόλου ως λύση  την «επιστημονική»  Γερμανική προσέγγιση.
Οι Άγγλοι προτιμούν γενικότερα να ακολουθούν την βρετανική παράδοση και την λογική τους.

Αν εστιάσουμε μόνο  στην σχέση δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ ή στα ποσοστιαία ελλείμματα, όπως κάνουν οι Γερμανοί,  η Αγγλία  βρίσκεται σε χειρότερη θέση από την Γερμανία.

Το 2016 το δημόσιο χρέος του Ηνωμένου Βασιλείου θα πλησιάσει το 100%

Το 2016 το δημόσιο χρέος του Ηνωμένου Βασιλείου θα πλησιάσει το 100%

ΠΗΓΗ 

Το 2016 το δημόσιο χρέος της Γερμανίας προβλέπεται να φθάσει στο 80%

Το 2016 το δημόσιο χρέος της Γερμανίας προβλέπεται να φθάσει στο 80%

ΠΗΓΗ

Η διαφορά των δύο χωρών  θα βρίσκεται το 2016 περίπου στο 20%.
Το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της συμμετοχής του στην ΕΕ  συμβάλει οικονομικά και  στον κοινοτικό  προυπολογισμό.
Το 2013 η  καθαρή συμμετοχή του στην ΕΕ ήταν 11, 3 δισεκατομμύρια λίρες.

ΠΗΓΗ

Μέχρι το 2030 η συμμετοχή του  Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να υπολογισθεί χονδρικά σε 169,5 δισεκατομμύρια λίρες (=15*11,3).
Αν λάβουμε υπόψιν μας ότι η μελέτη υπολογίζει το ΑΕΠ της Αγγλίας στα 1535,7 δισεκατομμύρια λίρες (=215/0.14), συμπεραίνουμε ότι μία  έξοδος της Αγγλίας από την ΕΕ θα ωφελήσει τον λόγο του δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ  της Αγγλίας κατά 11% μέχρι το 2030 (=169,5/1535,7) και θα μειώσει το σημερινό ανταγωνιστικό  μειονέκτημά της,  σε σχέση με την Γερμανία μόλις στο 9% (=20-11).
Αλλά φαντάζομαι ότι αυτή η παρατήρηση δεν βολεύει τους Γερμανούς επιστήμονες και δεν προβλήθηκε ως πλεονέκτημα της εξόδου από την ΕΕ.

Ἐχω και μία άλλη ένσταση για την ακρίβεια της μελέτης.
Είναι γνωστό ότι η Αγγλία συμμετέχει υπερβολικά στα έσοδα της ΕΕ από τον ΦΠΑ.
Αν η Αγγλία αποχωρούσε από την ΕΕ, θα μπορούσε να μειώσει τον συντελεστή ΦΠΑ από το υφιστάμενο 20% σε χαμηλότερα επίπεδα.
Η Γερμανία με συντελεστή ΦΠΑ 19% έχει σήμερα  συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με την Αγγλία.
Αν ληφθεί υπόψιν και αυτή η παρατήρηση, η έξοδος της Αγγλίας από την ΕΕ θα  την ευνοούσε,  μειώνοντας τον λόγο δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ   κατά 15,1% σε 15 χρόνια, αν απλά εξισώνονταν οι συντελεστές ΦΠΑ των δύο χωρών.
Θθα προέκυπτε μ’ αυτό τον τρόπο  ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για την Αγγλία, σε σχέση με την Γερμανία, της τάξεως του 6,15 % μικρότερου λόγου δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ, αν βέβαια όλες οι υπόλοιπες μεταβλητές παραμείνουν ίδιες.  (6,15 = (1,01) *15-  9).

Η έξοδος από την ΕΕ συμφέρει τους ‘Αγγλους, ακόμα και αν την δούμε από την Γερμανική οπτική, για λύση των οικονομικών προβλημάτων,  με εργαλείο τον περιορισμό του δημοσίου χρέους.
Αρκεί βέβαια να το αποφασίσουν οι ψηφοφόροι και η  κυβέρνηση που θα εκλέξουν στις 7 Μαίου 2015, ημέρα Πέμπτη.

Οι αγορές θα είναι ανοικτές την  επομένη Παρασκευή, αν τυχόν θριαμβεύσει το UKIP;;
Θ’ αντέξουν το ξαφνικό σοκ οι παντοδύναμες αγορές ή θα έχουμε και πάλι μία κυβέρνηση από τα ίδια;;;;
Kανείς πραγματικά δεν ξέρει, εκτός από τις χαρτορίκτρες και τους Γερμανούς…

Στις 11 Μαίου (ημέρα Δευτέρα) θα τολμήσουν άραγε οι Γερμανοί να μην κάνουν συμφωνία με την Ελλάδα και να ρισκάρουν και ένα Grexit;;;;;;

Δεν ξέρω ποιοί όρισαν την ημερομηνία του Εurogroup, αλλά σίγουρα ή δεν γνώριζαν καλά την θεωρία Παιγνίων ή ήταν πολύ σίγουροι για τον εαυτό τους, σαν όλους τους «καλούς» χαρτοπαίκτες….

 

Η κάρτα ταρώ για τον μήνα Μάιο 2015 είναι ο θάνατος (άθροισμα 13)

Η κάρτα ταρώ για τον μήνα Μάιο 2015 είναι ο θάνατος (άθροισμα 13)

Son ofEon

 

(Visited 82 times, 1 visits today)
Leave a Reply